Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Må hele tiden kjempe for det vi har!

av Terje Sørvik, 2. kandidat til Stortinget for Arbeiderpartiet, Nord-Trøndelag

Ytring · Publisert 11:05, 27 feb 2021

Endringer i folketallet og flyttemønster er bilde på hvordan samfunnet vårt utvikler seg. Med synkende fødselsrate vil folketallet i Norge over tid stabilisere seg – og gå ned. Stigende levealder betyr at andelen eldre blir større. Befolkningsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå tegner dessuten et tydelig og dystert bilde med reduksjon av folketallet i alle namdalskommuner bortsett fra Leka og Namsskogan i 2020. Dette blir understreket ytterligere av at våre største kommuner har størst tilbakegang.

I Trøndelag vokste Trondheim kommune alene mer enn veksten for resten av Trøndelag i 2020. Det vil si at kommunene utenom Trondheim til sammen hadde nedgang i folketallet.

Dette handler selvsagt om fødselstall og hvor mange som dør. Men det handler aller mest om retninga på flyttestrømmene. Folk flytter inn til byene og de mest befolka områdene. Urbanisering er en global trend, som også slår inn i vårt land. Vi har i Norge i hele etterkrigstida hatt distriktspolitiske virkemidler med formål å hindre at distriktene avfolkes og sikre at våre rike naturressurser blir utnyttet. Disse virkemidlene betinger at de som regjerer har tro på distriktene, og forvalter distriktspolitikken fornuftig.

Åtte år med Høyre i ledelsen for regjeringa, med mantraet om robusthet og effektivitet i offentlige tjenester, har medført et skred av reformer som forsterker sentraliserings- og urbaniseringstrenden. Dagens regjering ser ikke konsekvensene av at så mange tjenester sentraliseres regionalt, men vi som bor ute i distriktet kjenner det på kroppen. Vi står i en daglig kamp om å forsvare det vi har.

Fellestrekket de siste to stortingsperiodene er tapping av ressurser fra distriktskommuner- og regioner, og inn til storbyområdene landet rundt. I Trøndelag vokser innbyggertallet i Trondheim og de nærmeste kommunene. Veksten kommer ikke av at Trøndelag får mer av den nasjonale veksten, men av at distriktskommunene avgir mennesker og oppgaver til vår regionhovedstad.

Venstres Andre Skjelstad tar i Trønder-Avisa 26. februar til orde for å flytte ut statlige oppgaver fra Trondheim og spre dem utover i Trøndelag. Det låter tilsynelatende bra, men vil hverken gi ønsket effekt eller resultat for Trøndelag totalt sett. Skjelstad bør heller konsentrere innsatsen om å få slutt på sentraliserende reformer.

For en region som Namdalen innebærer denne utviklinga at vi har mistet institusjoner og kompetanse som vi sårt trenger. Det er nok å nevne diskusjoner og strukturprosesser innen politi, domstoler, trafikkstasjoner og skattekontorer. Vi har også friskt i minne mobiliseringa og kampen for å opprettholde Namsos som studiested. I kjølvannet av disse strukturendringene tappes også jurist- og andre kompetansemiljøer. Kommune- og regionreformen har vært begrunnet med behov for sterkere faglig kompetanse og mer robusthet, men i praksis er vi blitt svekket – også økonomisk. Regionale virkemidler, ikke minst til næringsutvikling, er fratatt oss og har gitt oss mindre mulighet til å påvirke den regionale utviklinga og dekke regionale behov.

I stedet for å bruke kreftene og ressursene vi har til å utvikle og styrke distriktene – og realisere «ta hele landet i bruk» – har vi gjennom åtte år brukt alt for mye krefter på å beholde det vi har og unngå at vi blir tappet for kompetanse og utviklingskraft. Alle disse reformene har forsterket bortfallet av kompetanse og oppgaver som regionene sårt trenger.

Vi trenger en distriktspolitikk som gir oss virkemidler og muligheter til utvikling i stedet for avvikling og motvirke vedvarende nedgang i folketall. Vi trenger en politikk som bygger opp kompetanse- og tjenestemiljøer i stedet for å legge ned, en politikk som innebærer at det finnes gode virkemidler å sette inn for å fremme næringsliv, økt bolyst og muligheter i Distrikts-Norge.

Det er her vi finner det største potensialet for å skape verdier med basis i naturressursene.

Vi vet at det må politiske grep til for å endre samfunnsutviklinga. Dagens politikk hindrer disse mulighetene.

Derfor trenger vi et skifte, og ny politikk!

Høytflyvende sykkeltur?

Nyheter søndag 13:30

Ett år med nye hobbyer

Helg søndag 07:15