Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Fiskeri & havbruk

Må ta totalgjelden på alvor

Av Knut Sandersen Når den nye kommunen er operativ fra nyttår så starter den opp med en lånegjeld på svimlende 1.338.543.000 kroner. Det er en mørk sky som få av de folkevalgte så langt har snakket om i årets valgkamp.

Ytring · Publisert 21:51, 13 jul 2019

Det er et historisk valg for Nærøysund i år, og det er en viss nervøsitet å spore blant de største favorittene til ordførervervet. Selv om lite kommer frem i mediene så hører jeg det snakkes og diskuteres rundt om. Det er et godt tegn. Engasjement er både bra og viktig for et levende demokrati.

Dog er det lite å høre om økonomi. Om ansvarlighet, prioriteringer, kutt og om det å ta høyde for endringer i rammebetingelsene. Hva om det kommer renteøkning? Hva om overføringene strammes inn eller nye oppgaver blir tillagt kommunene uten nødvendige midler for å få de gjennomført? Da må kommunen selv dekke dem.

Det er god stemning blant de folkevalgte i dag, men hva skjer den dagen man må diskutere kutt? Når krybben er tom bites hestene er det et uttrykk som heter. Relasjoner og allianser kan fort bli skjøre om man ikke er forberedt på de onde dagene. De vil komme.

Akkurat nå går både Vikna og Nærøy godt, men eksperter har allerede pekt på gjeldsbyrden som et stort faremoment for den nye kommunen. Vikna har med seg 595 millioner kroner i gjeld, mens Nærøy stiller med 743 millioner kroner i gjeld.

Helt tomt er det ikke i kassa. Rett skal være rett. Vikna hadde 58 millioner på disposisjonsfond ved nyttår og har avsatt nye 35 millioner i år. Altså tilsammen 91 millioner kroner. Så til malurten. Av de 91 millionene brukes nesten 28 millioner til drift og nesten 49 millioner til investeringer. Dermed er det bare 14 millioner igjen på dette fondet.

Nærøy har noe mer med sine 161 millioner. Faktisk har de brukt mindre enn det de har avsatt i løpet av året på disposisjonsfondet. Mer har de også på andre fond og kommer med ytterligere 139 millioner på plusssiden til Nærøysund kommune. Vikna på sin side har drøye 1,5 millioner avsatt på andre fond.

Krf skal ha ros for at de under valgkampstarten for Foldereid tok opp økonomi som et av sine viktigste ­punkter. Lanesskog pekte på at det vil komme en dag hvor kuttene blir et tema, og spurte resten av panelet om hvor disse kutte skulle tas.

Vi trenger å stille spørsmålet høyt. Som sagt går det så det koster etter i begge kommunene, og det er ingen sak å lede så lenge alt går godt.

Før i tiden kunne en god sjømann se tidlige tegn på kommende uvær. En liten sky i horisonten på blå himmel, endringer i vindretning eller fuglenes oppførsel. Utifra tegnene kunne han ta riktige avgjørelser for å berge skip og mannskap, og gjerne uten mye uro og ståk.

Dette er lederegenskaper som vi som velgere bør se etter. Hvem kan styre i Nærøysund også når stormen kommer? Hvem har du som velger størst tiltro til vil ta og stå i de vanskeligste avgjørelsene? Hvem vil virke samlende og være i stand til å finne frem til gode kompromisser?

Denne og neste uke spiller Ytringen inn nye podcastsendinger hvor hvert parti får si sitt, og de blir publisert mot slutten av juli. Du finner sendingene på Soundcloud, Spotify eller iTunes. Da får vi kanskje høre mer om hva de ulike partiene tenker om denne ikke ubetydelig gjeldskyen som henger på himmelen.

Vi må heie på ulikhetene

Liv Margrethe Johnsen skrev et meget godt innlegg i avisen nylig der hun etterlyste større innsats for psykisk helse og etterlyste svar fra partiene på dette temaet. Her er noen... tirsdag 08:18

Et framtidsrettet og bærekraftig landbruk i Nærøysund kommune

Aktivt landbruk over hele landet og i vår nye kommune, som blir en stor landbrukskommune, er det viktigste virkemiddelet vi har for å sikre en trygg matproduksjon, biologisk... mandag 06:00

Vi takker ungdommene for at de har skolestreiket!

Mange har innsett at vi må handle raskt for å stoppe de store klimaendringene som skjer. Spesielt har våre ungdommer satt klima på dagsorden! Det er herlig å se at den oppvoksende... søndag 15:54

Dexter og elgkalven

De siste dagene har hunden i huset vært syk stakkar. Slapp, lite matlyst og mye søvn har vært gjennomgangsmelodien. Dette over 40 kilo tunge dyret er forvandlet fra en aktiv... torsdag 20:00