Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Men her er det jo mye vi er enig i, Hogne Hongset

Kenneth Brandsås, energidirektør, NTE

Ytring · Publisert 10:27, 3 mar 2020

NTE blir på nytt viet oppmerksomhet fra Hogne Hongset i Ytringens spalter. Og det er hyggelig å konstatere at vi er enig om mye, bl.a. at vi trenger mer fornybar energi for å møte klimakrisa. For det er et faktum, og en viktig forutsetning for debatten.

Vi er også enige i at vi må se åpent på alle mulige løsninger for å spare og produsere energi. Nettopp derfor er NTE tungt involvert i ZEN-senteret ved NTNU/SINTEF hvor det forskes på hvordan vi kan nærme oss nullutslippssamfunnet. En viktig del av dette arbeidet skjer ved Mære landbruksskole, hvor man har satt seg som mål å utvikle Norges første moderne nullutslippsgård. Av samme grunn arbeider vi også med solenergi og energirådgivning. Og derfor rehabiliterer vi vannkraftverk og bygger nye vannkraftverk.

Men når det gjelder vindkraft er vi uenige. Hongset er en erklært vindkraftmotstander, mens vi i NTE mener vindkraft er en del av løsningen. Og når det gjelder vindkraft og NTE fremsetter Hongset påstander som vi ikke kan la stå uimotsagt.

Hongset påstår at en utbygging på Ytre Vikna vil bli subsidiert via «grønne sertifikater» og at vi alle er med på å betale for disse. Dette stemmer ikke. Dersom vi bestemmer oss for å bygge, vil det være uten slik støtte.

Videre forsøker Hongset å skape et bilde av at NTE er lite opptatt av konsekvenser, artsmangfold og natur, og mest opptatt av regneark og økonomi. Vi har arbeidet i 100 år med produksjon av ren fornybar energi i trøndersk natur, bl.a. i dronningen av lakseelver, Namsen. Dette har skjedd med stor ansvarlighet og respekt for natur og miljø. Og det vi har skapt og skaper av verdier, pløyes tilbake til kommuner og lokalsamfunn som eier oss.

Hongset hevder at det jeg skriver oser av å styre mot en ferdig klarert konklusjon. Dette stemmer heller ikke. Vi mener planene for utvidelse av vindparken er gode, men vet ikke nå om vi kommer til å bygge ut. Den beslutningen tar vi først i årsskiftet 2021/2022. Tiden frem til da vil bli brukt til å supplere utredninger og kunnskapsgrunnlaget ytterligere. På den måten skal vi sikre at beslutningen vi tar er god.

Inviterer til tre folkemøter

Nyheter tirsdag 09:57

Sterk vind gir fergetrøbbel

Nyheter tirsdag 08:02