Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

May-Linn Waagø er helsepolitisk talsperson Nærøysund FrP

Nå er tiden inne for å satse på helse og eldreomsorg

Ytring · Publisert 08:25, 18 nov 2019

Det er mye som skal omorganiseres nå når to kommuner skal bli en og ingen avdelinger merker dette bedre enn innenfor helse og eldreomsorg. Mange ansatte, mange institusjoner og mange forskjellige organisasjonskulturer skal smeltes sammen. Det har skjedd mye bra med omsorgstjenestene i begge de to kommunene som nå skal bli Nærøysund kommune. «Lyspunktet» på Kolvereid og «Helse for fremtiden» på Rørvik er gode eksempler på dette. Det har også blitt satset på økt kompetanse i kommunene, noe som er ekstremt viktig siden utviklingen går lynkjapt innenfor medisin og velferdsteknologi.

Men det er viktig at vi ikke stopper her og hviler på laurbærene, vi blir stadig flere, stadig eldre og psykiske sykdommer er et større problem enn noen gang. Helse- og omsorgstjenesteloven er veldig klar på kommunens ansvar: «Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.»

Dette er mye ansvar det, spesielt for en ny kommune med litt «voksesmerter» og økonomiske utfordringer. Dagens regjering har kommet med en del verktøy som skal hjelpe kommunen med dette. Reformen «Leve hele livet» inneholder en del støtteordninger. Kommunen kan blant annet få tilskudd der staten dekker 75% av kostnadene om man bygger nye omsorgsboliger, 60% av kostnadene med nye kjøkken og 70% av kostnadene om man renoverer et kjøkken.

De ordningene som nå ligger på bordet som vi i Nærøysund FrP mener er mest aktuelle for Nærøysund er ordningen med statlig finansiert eldreomsorg og støtteordningen for å innføre fritt brukervalg. Statlig finansiert eldreomsorg fungerer på den måten at det er kommunen som bestemmer og administrerer tjenestene i henhold til et fastsatt nasjonalt regelverk, men det er staten som tar regninga. Med fritt brukervalg så tillater man private eller frivillige organisasjoner å levere tjenester til eldre, pleietrengende eller andre som har fått tildelt hjelp fra kommunen. Dette finansieres av kommunen etter de satsene som kommunen har satt, regnet ut fra selvkost. Egenandelen for brukerne blir det samme.

Siden vi nå uansett skal omorganisere helsetjenestene i Nærøysund, hvorfor ikke gjøre det ordentlig? Ta grep og ruste opp både pleie og eldreomsorgen for fremtiden, det fortjener både dagens og fremtidens innbyggere.

May-Linn Waagø Helsepolitisk talsperson i Nærøysund FrP

Kastrering og ID-merking er gode tiltak mot hjemløshet

Av Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge mandag 09:11

Lite tips til lokalpolitikere

Hilsen en innbygger lørdag 08:32

Usikkerhet for reisende fra Leka

For Leka Senterpartiet Ole A. Helmersen torsdag 18:25

Skatt har et dårlig rykte

Terje Kilen torsdag 18:23

Så klart forskjellsbehandler vi!

Terje Settenøy, varaordfører for hele Nærøysund kommune fredag 18:32
Smånytt

Kontroll til sjøs

Notis 15. juli: Politiet har gjennomført patrulje til sjøs og kontrollert sju båter og 15 personer ombord i disse. Ingen overtredelser avdekket. Det melder politiet på sosiale medier. onsdag 12:18

Fikk forelegg

Notis 13. juli: Det ble gjennomført en laserkontroll på Kjelleidet i Bindal i mandag. Et forelegg ble utstedt. mandag 15:33