Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

May-Linn Waagø er helsepolitisk talsperson Nærøysund FrP

Nå er tiden inne for å satse på helse og eldreomsorg

Ytring · Publisert 08:25, 18 nov 2019

Det er mye som skal omorganiseres nå når to kommuner skal bli en og ingen avdelinger merker dette bedre enn innenfor helse og eldreomsorg. Mange ansatte, mange institusjoner og mange forskjellige organisasjonskulturer skal smeltes sammen. Det har skjedd mye bra med omsorgstjenestene i begge de to kommunene som nå skal bli Nærøysund kommune. «Lyspunktet» på Kolvereid og «Helse for fremtiden» på Rørvik er gode eksempler på dette. Det har også blitt satset på økt kompetanse i kommunene, noe som er ekstremt viktig siden utviklingen går lynkjapt innenfor medisin og velferdsteknologi.

Men det er viktig at vi ikke stopper her og hviler på laurbærene, vi blir stadig flere, stadig eldre og psykiske sykdommer er et større problem enn noen gang. Helse- og omsorgstjenesteloven er veldig klar på kommunens ansvar: «Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.»

Dette er mye ansvar det, spesielt for en ny kommune med litt «voksesmerter» og økonomiske utfordringer. Dagens regjering har kommet med en del verktøy som skal hjelpe kommunen med dette. Reformen «Leve hele livet» inneholder en del støtteordninger. Kommunen kan blant annet få tilskudd der staten dekker 75% av kostnadene om man bygger nye omsorgsboliger, 60% av kostnadene med nye kjøkken og 70% av kostnadene om man renoverer et kjøkken.

De ordningene som nå ligger på bordet som vi i Nærøysund FrP mener er mest aktuelle for Nærøysund er ordningen med statlig finansiert eldreomsorg og støtteordningen for å innføre fritt brukervalg. Statlig finansiert eldreomsorg fungerer på den måten at det er kommunen som bestemmer og administrerer tjenestene i henhold til et fastsatt nasjonalt regelverk, men det er staten som tar regninga. Med fritt brukervalg så tillater man private eller frivillige organisasjoner å levere tjenester til eldre, pleietrengende eller andre som har fått tildelt hjelp fra kommunen. Dette finansieres av kommunen etter de satsene som kommunen har satt, regnet ut fra selvkost. Egenandelen for brukerne blir det samme.

Siden vi nå uansett skal omorganisere helsetjenestene i Nærøysund, hvorfor ikke gjøre det ordentlig? Ta grep og ruste opp både pleie og eldreomsorgen for fremtiden, det fortjener både dagens og fremtidens innbyggere.

May-Linn Waagø Helsepolitisk talsperson i Nærøysund FrP

Å være fattig

Det å være fattig i et rikt land, kan være enormt belastende. Du står utenfor fellesskapet. Å ikke ha lykkes i et av verdens rikeste land, må oppleves som ekstra skamfullt.... mandag 22:42

Budsjettforslag - Nærøysund

Rådmannen har lagt fram det første budsjettforslag for Nærøysund kommune. Dette skal kommunepolitikerne ta stilling til i budsjettmøtet i desember. Det foreslås å videreføre... tirsdag 09:29

Et lys i mørketida

Store deler av året venter vi på små høydepunkt. Disse som følger de forskjellige årstidene som stikker innom oss på korte eller lengre besøk. Vi ventet på våren, sola og lyset.... lørdag 11:30

Gult kort for usportslig opptreden!

Første budsjettforslag fra rådmannen i nye Nærøysund skuffer. Så mye at vi frivillige innen idretten må fram med en advarsel. Og i verste fall kan videre forløp kvalifisere til... torsdag 19:30

Nå er tiden inne for å satse på helse og eldreomsorg

Det er mye som skal omorganiseres nå når to kommuner skal bli en og ingen avdelinger merker dette bedre enn innenfor helse og eldreomsorg. Mange ansatte, mange institusjoner og... mandag 08:25

Hvem skal snakke om oppdragelse?

De aller fleste er opptatt av sine barn og sine barns fremtid, og å gi dem de aller beste forutsetninger og muligheter i det livet de har foran seg. Oppdragelse handler om den... torsdag 22:28