Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

May-Linn Waagø er helsepolitisk talsperson Nærøysund FrP

Nå er tiden inne for å satse på helse og eldreomsorg

Ytring · Publisert 08:25, 18 nov 2019

Det er mye som skal omorganiseres nå når to kommuner skal bli en og ingen avdelinger merker dette bedre enn innenfor helse og eldreomsorg. Mange ansatte, mange institusjoner og mange forskjellige organisasjonskulturer skal smeltes sammen. Det har skjedd mye bra med omsorgstjenestene i begge de to kommunene som nå skal bli Nærøysund kommune. «Lyspunktet» på Kolvereid og «Helse for fremtiden» på Rørvik er gode eksempler på dette. Det har også blitt satset på økt kompetanse i kommunene, noe som er ekstremt viktig siden utviklingen går lynkjapt innenfor medisin og velferdsteknologi.

Men det er viktig at vi ikke stopper her og hviler på laurbærene, vi blir stadig flere, stadig eldre og psykiske sykdommer er et større problem enn noen gang. Helse- og omsorgstjenesteloven er veldig klar på kommunens ansvar: «Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.»

Dette er mye ansvar det, spesielt for en ny kommune med litt «voksesmerter» og økonomiske utfordringer. Dagens regjering har kommet med en del verktøy som skal hjelpe kommunen med dette. Reformen «Leve hele livet» inneholder en del støtteordninger. Kommunen kan blant annet få tilskudd der staten dekker 75% av kostnadene om man bygger nye omsorgsboliger, 60% av kostnadene med nye kjøkken og 70% av kostnadene om man renoverer et kjøkken.

De ordningene som nå ligger på bordet som vi i Nærøysund FrP mener er mest aktuelle for Nærøysund er ordningen med statlig finansiert eldreomsorg og støtteordningen for å innføre fritt brukervalg. Statlig finansiert eldreomsorg fungerer på den måten at det er kommunen som bestemmer og administrerer tjenestene i henhold til et fastsatt nasjonalt regelverk, men det er staten som tar regninga. Med fritt brukervalg så tillater man private eller frivillige organisasjoner å levere tjenester til eldre, pleietrengende eller andre som har fått tildelt hjelp fra kommunen. Dette finansieres av kommunen etter de satsene som kommunen har satt, regnet ut fra selvkost. Egenandelen for brukerne blir det samme.

Siden vi nå uansett skal omorganisere helsetjenestene i Nærøysund, hvorfor ikke gjøre det ordentlig? Ta grep og ruste opp både pleie og eldreomsorgen for fremtiden, det fortjener både dagens og fremtidens innbyggere.

May-Linn Waagø Helsepolitisk talsperson i Nærøysund FrP

Ingen grunn til bekymring

av Thor Lanesskog, Nærøysund KrF tirsdag 12:26

Å treffe folkesjela

Da far kjøpte de 170 målene sine på 50-tallet, begynte han å plante skog. Den var ikke til han selv. Den var til oss. Han planta et lite, bærekraftig oljefond til neste... tirsdag 10:46

Om beskatning av oppdrett og Senterpartiets krokodilletårer

av Terje Settenøy Nærøysund og Trøndelag FrP onsdag 12:57

SV ønsker trafikksikre veger i Trøndelag

SV er for at folket og næringslivet i Ytre Namdal skal få utbedret sin hovedveg fra Vikna og inn til E6 i Grong. Lakseveg Nord er det høyest prioriterte samferdselsprosjekt for... mandag 22:27

Full gass de neste ti-årene?

Et ti-år varer akkurat så lenge som ti år. Tid kan være et øyeblikk, og øyeblikkene forsvinner. Tid er noe vi har lite av når vi er seint ute. Vi kan kjøpe mye for penger, men... mandag 08:13

Å være fattig

mandag 22:42