Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Næringsforening med uansvarlig energistrategi

Ytring · Publisert 10:53, 16 nov 2020

Namdalskysten næringsforening og PR-selskapet Pkom roper varsko om behov for 6-dobling av fornybar energi i Ytre Namdal i 2030. De har sett inn i glasskula og funnet ut at dagens bruk på 155 GWh blir til over 1000 GWh (1TWh) i 2030. Er det tilfeldig at 1000 GWh akkurat samsvarer med beregnet vindkraftproduksjon av Hundhammerfjellet og Vikna 1 og 2. Det er som å høre kraftsosialistene i AP på 1970-tallet når de argumenterte for fortsatt utbygging av norske vassdrag.

Verden og Namdal står overfor både ei klimakrise og ei naturmangfoldskrise. Det betyr at vi raskest mulig må slutte å brenne kull, gass og olje, og erstatte vårt energibehov med fossilfrie energikilder. Det betyr også at vi må produsere den fossilfrie energien på måter som minst mulig skader naturen. Når Namdalskysten næringsforening bare plusser på tenkt kraftbehovet for dagens næringsliv fram mot 2030, og luftige planer om ny næringsutvikling i regionen, så blir det svært uansvarlig.

Det er svært positivt at vi har et livskraftig og opptimistisk næringsliv i Ytre Namdal. Samtidig har næringslivet også et stort ansvar for at utviklinga framover skal være miljøvennlig. Det betyr å ta hensyn til både klima og naturmangfold. Med ei slik framskriving som Namdalskysten næringsforening gjør, så tar de ikke et aktivt miljøansvar. Næringsforeninga må skynde seg med å stille spørsmålet om hvordan et optimistisk næringsliv skal kunne ekspandere uten å ødelegge mere natur. Er det mulig å spare naturen på Yte Vikna selv om vi skaper nye bedrifter og nye arbeidsplasser?

Namdalskysten næringsforening og Nærøysund kommune må som alle andre, ha en strategi for å tenke energisparing og energieffektivisering. Bør kommunen ha et krav om at alle nye hus og næringsbygg skal være sjølforsynt med energi? Hvor mange GWh med solenergi kan det produseres på takene til private hus og næringsbygg? Hvor mye energi kan spares med avanserte energianlegg som utnytter sjø- og jordvarme? Kan hydrogen produseres fra andre energikilder enn vindkraft, f.eks. bølgekraft? Kanskje er det riktig at hydrogenproduksjon konsentreres til Glomfjord når Nordland har et gjennomsnittelig vannkraftoverskudd på 7000 GWH ( 7 TWh) i året?

Er Pkom AS en troverdig utreder i dette spørsmålet? I følge Pkom selv tilbyr de: «Med vår strategiske, taktiske og operative kompetanse innen PR, media, politisk påvirkning, content og digitale kanaler, hjelper vi våre kunder med å nå sine mål.» Pkom skal altså hjelpe Namdalskysten næringsforening til å få oss namdalinger til å tro at den fossilfrie energiproduksjonen i Ytre Namdal må 6-dobles innen 2030. De vil få oss til å tro at det er helt nødvendig med den naturødeleggende utbygginga av vindkraftverket på Ytre Vikna 2. Namdalskysten næringsforening løper fra sitt miljøansvar. Det er vår kamp mot utbygging av vindkraftverket på Ytre Vikna 2 som tar miljøansvar!

Folkeaksjonen mot vindkraftverk i Namdalen

v/ Jannike Reymert (leder) og Torgeir Strøm (nestleder)

Ytring - les folkets meninger
Fiskeri & havbruk
Smånytt

Koronanytt - 4. mai

Notis fredag 08:47