Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Nærøysund – en moderne kommune?

Ytring · Publisert 09:46, 2 sep 2019

For fjerde periode har jeg stilt meg disponibel for Arbeiderpartiet til å bli folkevalgt. Et ærefullt verv om det skulle skje på nytt! Politikk handler om å forvalte fellesskapets penger og utfordringer. Det er ofte krevende å skulle prioritere og gjøre de riktige valg. Derfor noen tanker om hva JEG mener blir viktig å prioritere i Nærøysund de neste fire år:


1) Trenden i samfunnet er at behovet for menneskelighet, empati, omsorg og service er viktigere enn noen gang. Per Fugelli sa engang: «Ordføreren er viktigere enn legen for folkehelsa. De fordeler levekår, og dermed fordeler de folks helse».
Jeg er opptatt av at folk skal sikres ei god helse, både psykisk og fysisk. Det er ikke lenger bare et individuelt ansvar, men også et politisk valg og en felles oppgave. Konkret å sørge for at ingen opplever ensomhet og utenforskap, samt at alle kan ha ei fysisk god helse.
Én av primæroppgavene til kommunen ved siden av å sikre barna våre god opplæring, er å ta vare på de syke, svekkede og de som på annet vis ikke har det så bra. Mye kan forebygges med riktig fordeling av ressurser. Derfor er folkehelsearbeid satt i system så viktig. Helse og trivsel bygges der vi oppholder oss: Hjemme, i nabolaget, i barnehagen og skolen, på jobben, butikken, internett, på korøvelsen, fotballbanen og i naturen. Frivilligheten tar et stort samfunnsansvar innen folkehelse og fellesskap. Det er «noen» som står bak dette, og mange lag/foreninger trenger økonomisk støtte for at det skal spire og gro innen idrett og kultur. Disse bør synliggjøres, verdsettes og gis gode vekstvilkår.2) Nærøysund vil være den største arbeidsgiveren i Ytre Namdal, med cirka 1.000 kommunalt ansatte. Som alle arbeider for å gi oss innbyggerne de gode tjenestene vi har krav på. Å være arbeidsgiver i en så stor organisasjon forplikter. Knapphet på tilstrekkelig antall medarbeidere vil være en realitet også i Nærøysund.
Så hvordan rigger vi oss for denne utfordringen? Vi vil trenge styrking av teknologikompetanse blant våre ansatte. Nødvendig når kravet om digitalisering vil komme enda sterkere; spesielt innen helsesektoren. Innbyggerne, samt tilreisende og øvrige brukere vil alle stille økt krav til service. Informasjon skal finnes raskt og den skal være korrekt. Nærøysund har alle forutsetninger for å lykkes her, men det krever vilje til å drive god organisasjonsutvikling.

Skolesektoren har så vidt startet på denne reisen. Helsepersonell er ikke utdannet teknologer, men vil trenge påfyll av kunnskap for å kunne utøve sin gjerning i den nye, digitale hverdagen. Som arbeidsgiver vil dette være viktig for meg, da jeg har tro på å ta vare på de ansatte og å investere i dem. En moderne kommune må henge med på utviklingen. Lykkes vi med dette arbeidet vil det være attraktivt for mange å finne arbeid i vår region, både innen privat og offentlig sektor.

3) Jeg brenner også for at folk i større grad skal ta i bruk all den flotte naturen rundt oss. Mer tilrettelegging og info rundt mangfold og muligheter, vil øke folks bevissthet og stoltheten rundt kommunen sin. Etablering av flere turstier, møteplasser, gang- og sykkelveger bidrar til vil bedre folks fysiske og psykiske helse, enten du er ung eller gammel. I tillegg vil det øke forståelsen for at naturen skal vi behandle pent, slik at kommende generasjoner også får nyte godt av den.Bruk stemmeretten, gjør ditt for å skape økt trivsel for deg og dine medmennesker. Sammen skal vi lykkes med å videreutvikle en god kommune å bo i.Godt valg!

Ingunn Lysø, 4. kandidat for Nærøysund ap.

Kastrering og ID-merking er gode tiltak mot hjemløshet

Av Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge mandag 09:11

Lite tips til lokalpolitikere

Hilsen en innbygger lørdag 08:32

Usikkerhet for reisende fra Leka

For Leka Senterpartiet Ole A. Helmersen torsdag 18:25

Skatt har et dårlig rykte

Terje Kilen torsdag 18:23

Så klart forskjellsbehandler vi!

Terje Settenøy, varaordfører for hele Nærøysund kommune fredag 18:32
Smånytt

Hvor er dette?

Notis Send svaret på «Hvor er dette?» til oss enten på SMS eller e-post. SMS: Skriv YTKONK ditt svar, ditt navn og adresse og send svaret til nummer 2470 (kr 5,-). E-post:... lørdag 09:43

Et nytt selskap

Notis Leka Utmarkslag SA samler beitebrukere for å få til en best mulig utnytting av utmarksbeite og organisert tilsyn av dyrene. Styreleder er Jacob Andreas Sandvik, nestleder Jan... tirsdag 09:03