Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Vikna kommune

Økt trafikksikkerhet gjelder også på ferjer

Ytring · Publisert 10:20, 27 aug 2019

Trøndelag er et stort fylke med variert geografi og mange fjorder som skal krysses. Derfor er Trøndelag fylkeskommune den største veieieren etter staten, 6000 km vei har vi i Trøndelag. Jeg tror jeg snakker på vegne av alle innbyggerne når jeg sier at gode og trygge veier er viktig, veier som er brede nok til å møtes, veier som er godt sikret mot ras, veier der det er gangfelt på utsatte strekninger osv. Men en ting som ofte blir glemt i denne debatten er sikkerheten på ferjer, det glemmes ofte at ferjene er en del av vegnettet. I Trøndelag har vi 11 ferjesamband som til sammen frakter ca 1.2 millioner biler årlig. Derfor er det svært skremmende å lese rapporten som Safetec har utarbeidet på vegne av Sjøoffisersforbundet. Der slår man fast at 4 av 10 ansatte på ferjer ikke tror at de greier å slukke en brann om bord. 7 av 10 tror ikke at de greier å yte tilstrekkelig hjelp til funksjonshemmede i en krisesituasjon. Dette er bare to av mange nedslående opplysninger i denne rapporten. Et annet aspekt i denne saken er arbeidsmiljøet til de som jobber om bord, ifølge rapporter så lider de som jobber på ferjene under belastningen av å ikke føle seg trygg på at de kan ivareta sikkerheten til passasjerer i en krisesituasjon. Flere erfarne ferjefolk har sluttet som følge av dette. Jeg mener ikke å skape bekymring blant innbyggerne, antallet ulykker på ferjene har gått ned de siste årene og det er sikrere enn noen gang å reise med ferjer, men jeg ønsker å rette fokuset mot dette. Jeg synes at fylkeskommunen gjennom anbudskonkurransene ikke bare må se på pris, men også stille strengere krav til sikkerhet på ferjene. Det fortjener alle innbyggerne i Trøndelag, både de som reiser med ferjene og de som har det som levebrød. Jeg har selv livnært meg på havet som sjømann i mange år og vet hvilken yrkesstolthet denne yrkesgruppen har, så jeg kan med hånden på hjertet si at jeg tror at alle som arbeider i ferjefarten kun ønsker det beste for sine passasjerer. Trøndelag er et fylke med mange sjøfolk, la oss gå foran som et godt eksempel når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet for denne yrkesgruppen, så får vi ekstra sikkerhet for oss andre på kjøpet.

Terje Settenøy 3.kandidat Trøndelag FrP

Nå er tiden inne for å satse på helse og eldreomsorg

Det er mye som skal omorganiseres nå når to kommuner skal bli en og ingen avdelinger merker dette bedre enn innenfor helse og eldreomsorg. Mange ansatte, mange institusjoner og... mandag 08:25

Hvem skal snakke om oppdragelse?

De aller fleste er opptatt av sine barn og sine barns fremtid, og å gi dem de aller beste forutsetninger og muligheter i det livet de har foran seg. Oppdragelse handler om den... torsdag 22:28

Mangel på miljøfokus

Mandag 4 november møtes Namdalstinget til sitt første møte etter kommune- og fylkestingsvalget, og i dette møtet skal det blant annet utformes plan og strategi for hvordan... torsdag 12:31

Duft av tradisjoner

«Det fins ikkje makan te rakafisk med lauk og lefse», synger Hellbillies i refrenget på en av sine låter. Men joda, det finnes maken, nesten... Den svenske delikatessen... lørdag 16:45

Hvor ble politikerne av?

Mandag 16.09.2019 hadde LHL Nærøy og LHL Vikna besøk av Mads Gilbert, for å holde allmøte om blant annet responstiden for ambulansene. Mads Gilbert er en flink lege og... onsdag 17:37