Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Fiskeri & havbruk

Pengene er våre

av Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund, Arnhild Holstad, ordfører i Namsos, John Einar Høvik, ordfører i Osen og Elisabeth Helmersen, ordfører i Leka

Ytring · Publisert 08:20, 6 jun 2020

Før sommerferien skal Stortinget ta stilling til det som kanskje er en den viktigste saken for kystkommunene noensinne. Uansett hva Stortinget lander på vil det få store konsekvenser for utviklinga av kystkommunene. Og hvis det går slik kystkommunene ønsker, vil mulighetene for vekst og framgang langs kysten få bedre forutsetninger enn i dag.

Nettopp derfor er det riktig å beskrive beskatningen av sjømatnæringa og fordelingen av inntektene mellom stat og kommune, som det viktigste distriktspolitiske grepet på mange, mange tiår.

Utgangspunktet for saken om opprettelsen av det som i dag beskrives som havbruksfondet er at samfunnet har funnet det rett og rimelig at sjømatnæringa skal betale tilbake til fellesskapet for bruken av sjøarealene kommunene har stilt til disposisjon. Kraftkommunene har allerede i mange tiår fått årlige kompensasjoner for at de har stilt sine arealer til disposisjon, i sin tid med store inngrep i form av bygging av demninger og vatn lagt i rør. Kystkommunene er samstemte i at samme prinsippet må legges til grunn når Stortinget før ferien skal bestemme fordelingen av inntektene mellom stat og kommune.

Kystkommunene arbeider i dag med denne saken gjennom Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK). Nettverket består av kystens ordførere og har nærmere 70 medlemmer. Arbeiderpartiet har 22 ordførere i nettverket, deriblant Leka, Nærøysund, Osen og Namsos. Arbeiderpartiets 22 kystordførere har arbeidet seg fram til en enighet, og har den senere tid vært i en god dialog med partiet sentralt. Partiet har nå signalisert at de vil bidra til at kystkommunenes synspunkter skal legges til grunn under behandlingen av saken i Stortinget.

Vi støtter sjømatnæringa i deres syn om at blant annet produksjonsavgift må legges til grunn for beskatning. Noe blant annet regjeringa har gått inn for. Når det gjelder hvordan inntektene inn til havbruksfondet skal fordeles mellom stat og kommune, er vi derimot kraftig uenige med regjeringen. Regjeringen vil senke kommunenes andel til 25 prosent. Fram til i dag har fordelingen vært 80 prosent til kommunene og resten til staten.

Det er også fortsatt krefter på gang som mener skatteleggingen skal tilfalle alle kommuner i hele Norge. Vi krever at minst 60 prosent av skattelegginga av sjømatnæringa skal tilfalle vertskommunene. Alt annet er å ta fra de små og gi til de store. Gjennom å stille våre sjøarealer til disposisjon for sjømatnæringa har vi begrenset annen bruk av sjøarealene våre. Samtidig utsetter vi sjøarealene våre for både rømminger og fiskesykdommer. På samme vis som storsamfunnet i sin tid stilte seg solidarisk bak vannkraftkommunenes kompensasjon for inngrep i fjellheimen, krever vi at Stortinget legger samme prinsippet til grunn når det gjelder fordelingsnøkkelen mellom stat og kommune.

Før sommeren avgjøres det som kan bli det største distriktspolitiske tiltaket langs kysten etter krigen. Vekst og bolyst langs kysten kan få en vårløsning dersom Stortinget støtter prinsippet om at minst 60 prosent av skatteleggingen av sjømatnæringa skal tilfalle vertskommunene. I samarbeid med partiet kommer vi til å arbeide hardt inn mot Storting og regjering i denne saken. Vi har ingenting å gå på. Pengene er våre!

Ros til vårt livsviktige akuttilbud i Namsos

av Øystein Tømmervik, Nærøysund onsdag 14:52

Nå er det nok, Erna

Som ordførere er vi svært bevisste på alltid å framsnakke egne kommuner og egen region – og vi vil alltid forholde oss til de rammene vi har – og søke å få til så gode tjenester... torsdag 17:40

Det naudsynte mellomleddet

Fungerer lokaldemokratiet best om vi fjernar mellomledda mellom kommunen, folket og dei folkevalde? Eg tvilar sterkt. torsdag 17:27

Jeg vet du er sliten, det er jeg også

av Terje Settenøy onsdag 21:13

Hvordan har du det – sånn egentlig?

Harald Dean Pedagog og foredragsholder Stine Sofies Stiftelse søndag 11:04

Bedre inntekt til havbrukskommunene med FrP

I disse dager rulles det ut millioner til havbrukskommunene fra Havbruksfondet til Trønderske kystkommuner, det som er verdt og merke seg i den forbindelsen er at det gjennom... tirsdag 00:01
Smånytt

Inspirasjonssamling i kirka

Notis Lørdag inviteres det til inspirasjonssamling i Rørvik kirke med blant annet visninger fra den digitale Trosopplæringskonferansen. Det blir også informasjon om bruk av kirka til... tirsdag 14:32

Torleif Flosand med utstilling

Notis – I forbindelse med vrimmelfestivalen, har vi vært så heldige å få Torleif Flosand til å stille opp med salgsutstilling i Norveg. Han stilte også ut bilder på høsten i fjor, der... mandag 18:52