Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Pengene er våre

av Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund, Arnhild Holstad, ordfører i Namsos, John Einar Høvik, ordfører i Osen og Elisabeth Helmersen, ordfører i Leka

Ytring · Publisert 08:20, 6 jun 2020

Før sommerferien skal Stortinget ta stilling til det som kanskje er en den viktigste saken for kystkommunene noensinne. Uansett hva Stortinget lander på vil det få store konsekvenser for utviklinga av kystkommunene. Og hvis det går slik kystkommunene ønsker, vil mulighetene for vekst og framgang langs kysten få bedre forutsetninger enn i dag.

Nettopp derfor er det riktig å beskrive beskatningen av sjømatnæringa og fordelingen av inntektene mellom stat og kommune, som det viktigste distriktspolitiske grepet på mange, mange tiår.

Utgangspunktet for saken om opprettelsen av det som i dag beskrives som havbruksfondet er at samfunnet har funnet det rett og rimelig at sjømatnæringa skal betale tilbake til fellesskapet for bruken av sjøarealene kommunene har stilt til disposisjon. Kraftkommunene har allerede i mange tiår fått årlige kompensasjoner for at de har stilt sine arealer til disposisjon, i sin tid med store inngrep i form av bygging av demninger og vatn lagt i rør. Kystkommunene er samstemte i at samme prinsippet må legges til grunn når Stortinget før ferien skal bestemme fordelingen av inntektene mellom stat og kommune.

Kystkommunene arbeider i dag med denne saken gjennom Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK). Nettverket består av kystens ordførere og har nærmere 70 medlemmer. Arbeiderpartiet har 22 ordførere i nettverket, deriblant Leka, Nærøysund, Osen og Namsos. Arbeiderpartiets 22 kystordførere har arbeidet seg fram til en enighet, og har den senere tid vært i en god dialog med partiet sentralt. Partiet har nå signalisert at de vil bidra til at kystkommunenes synspunkter skal legges til grunn under behandlingen av saken i Stortinget.

Vi støtter sjømatnæringa i deres syn om at blant annet produksjonsavgift må legges til grunn for beskatning. Noe blant annet regjeringa har gått inn for. Når det gjelder hvordan inntektene inn til havbruksfondet skal fordeles mellom stat og kommune, er vi derimot kraftig uenige med regjeringen. Regjeringen vil senke kommunenes andel til 25 prosent. Fram til i dag har fordelingen vært 80 prosent til kommunene og resten til staten.

Det er også fortsatt krefter på gang som mener skatteleggingen skal tilfalle alle kommuner i hele Norge. Vi krever at minst 60 prosent av skattelegginga av sjømatnæringa skal tilfalle vertskommunene. Alt annet er å ta fra de små og gi til de store. Gjennom å stille våre sjøarealer til disposisjon for sjømatnæringa har vi begrenset annen bruk av sjøarealene våre. Samtidig utsetter vi sjøarealene våre for både rømminger og fiskesykdommer. På samme vis som storsamfunnet i sin tid stilte seg solidarisk bak vannkraftkommunenes kompensasjon for inngrep i fjellheimen, krever vi at Stortinget legger samme prinsippet til grunn når det gjelder fordelingsnøkkelen mellom stat og kommune.

Før sommeren avgjøres det som kan bli det største distriktspolitiske tiltaket langs kysten etter krigen. Vekst og bolyst langs kysten kan få en vårløsning dersom Stortinget støtter prinsippet om at minst 60 prosent av skatteleggingen av sjømatnæringa skal tilfalle vertskommunene. I samarbeid med partiet kommer vi til å arbeide hardt inn mot Storting og regjering i denne saken. Vi har ingenting å gå på. Pengene er våre!

Lite tips til lokalpolitikere

For en måneds tid siden leste jeg en sak i media, noe om hvordan Namsos kommune ønsket å takle en spesifikk, svært aktuell utfordring. Dette var en sak som angår meg og min... lørdag 08:32

Usikkerhet for reisende fra Leka

For Leka Senterpartiet Ole A. Helmersen torsdag 18:25

Skatt har et dårlig rykte

Terje Kilen torsdag 18:23

Så klart forskjellsbehandler vi!

Terje Settenøy, varaordfører for hele Nærøysund kommune fredag 18:32
Smånytt

Hvor er dette?

Notis Send svaret på «Hvor er dette?» til oss enten på SMS eller e-post.SMS: Skriv YTKONK ditt svar, ditt navn og adresse og send svaret til nummer 2470 (kr 5,-). E-post:... torsdag 21:18

Fallmyr fortsetter som leder

Notis torsdag 13:47