Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Vikna kommune

Psykisk helse - eldreomsorg

Ytring · Publisert 07:12, 5 sep 2019

Barn trenger trygghet, støtte og omsorg. Eldre trenger trygghet, støtte og omsorg. Alle vil ha det trygt og godt helt fra vi blir født og til vi ligger på livets slutt. Alle har vi en psykisk helse. Psykisk helse handler om tankene og følelsene hvert enkelt menneske har. Når vi er barn er det mange faktorer som påvirker tankene og følelsene. Det er alt fra familie, venner, skolemiljøet, treningsmiljø og sosiale medier. Vi leser ofte om barn og ungdommer som sliter med angst. Angst er en psykisk lidelse, angst handler i bunn og grunn om redsel. Redd for å ikke ha den fineste kroppen, fineste håret, beste klærne, flinkest i klassen. Det handler om at de ikke føler de er bra nok. Som foreldre, lærere, besteforeldre, trenere og andre voksne personer har man et felles ansvar for å se og gi barn og ungdommer annerkjennelse for de menneskene de er. De skal vite at de faktisk er gode nok som de er. La barn og ungdommer vise følelser for det er helt normalt. Det er lov å kjenne at man blir redd, sint og glad.

Det er viktig at vi har nok helsesykepleiere (helsesøstre) og at de får tid til å jobbe med barn og unge. Forskning viser at barn og unge har behov for helsesykepleiere som er tilgjengelig da de ofte er samtaleterapeut for mange.

Så har vi de menneskene som har falt utenfor det livet mange har, som for mange innebærer fast jobb, barn, huseier, bileier, et bra sosialt nettverk og god økonomi.

De menneskene i samfunnet vårt som har sine utfordringer pga psykisk sykdom og/eller rus, eller rett og slett bare kom litt skjevt ut. Dette er mennesker som også trenger trygghet, støtte og omsorg. Da er det viktig med helsepersonell og en helsetjeneste som fungerer. Like viktig er det med frivillige organisasjoner som bidrar til aktivitet, samhold og trivsel.

Eldre som bor i hjemmet sitt eller i institusjon har også behov for trygghet, støtte og omsorg. Men de vil også klare seg selv mest mulig og lengst mulig. Fremskrittspartiet vil at eldre som bor hjemme og kjenner på utrygghet skal få tilbud om trygghetsalarm. At befolkningen føler seg trygg er veldig viktig for oss.

Nærøysund FrP vil øke grunnbemanningen i helsesektoren og hele stillinger skal være hovedregelen. Vi må ikke glemme at kommunen har de sykeste pasientene. Pasientene kommer tidligere tilbake fra sykehuset og man har mer behandling ut i kommunen nå enn tidligere. Da er det viktig at vi har nok personale og kompetanse tilgjengelig. Og vi må jobbe for å legge til rette for at kommunen vår beholder leger og rekrutterer nye leger.

May-Linn Waagø

3. kandidat for Nærøysund Frp

Hvem skal snakke om oppdragelse?

De aller fleste er opptatt av sine barn og sine barns fremtid, og å gi dem de aller beste forutsetninger og muligheter i det livet de har foran seg. Oppdragelse handler om den... torsdag 22:28

Mangel på miljøfokus

Mandag 4 november møtes Namdalstinget til sitt første møte etter kommune- og fylkestingsvalget, og i dette møtet skal det blant annet utformes plan og strategi for hvordan... torsdag 12:31

Duft av tradisjoner

«Det fins ikkje makan te rakafisk med lauk og lefse», synger Hellbillies i refrenget på en av sine låter. Men joda, det finnes maken, nesten... Den svenske delikatessen... lørdag 16:45

Hvor ble politikerne av?

Mandag 16.09.2019 hadde LHL Nærøy og LHL Vikna besøk av Mads Gilbert, for å holde allmøte om blant annet responstiden for ambulansene. Mads Gilbert er en flink lege og... onsdag 17:37

Hallutbyggingen i Ytre Namdal er utilfredsstillende

Hallplanene som legges fram nå tilfredstiller ikke dagens krav. Og jeg undres veldig over behovsprøvingen i denne saken. Det legges faktisk opp til flere tilbud om flere... tirsdag 14:41