Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Skolemåltid som lavterskeltilbud?

Ytring · Publisert 12:26, 24 mai 2019

Jeg registrerer på Ytringen.no den 22.05.19 at Merete Lervåg gjør situasjonen til Lucas Andre om til en valgkampsak. Jeg fattet interesse for Lervåg sin ytring der det i overskriften fremmes behov for et lavterskeltilbud til barn og unge i kommunen vår. Undervegs i lesingen føler jeg mer og mer på at hennes ytring heller var en anledning til å fremme SV sine kampsaker.

Det er ingenting galt med de verdier som SV fronter her, men jeg synes det er merkverdig at man bruker en 10 år gammel gutt sin situasjon som en mulighet til å fremme egen politikk i en tid der det varmes opp til kommunevalg. For det dreier seg ikke bare om et lavterskeltilbud i denne ytringen. Lervåg trekker inn ombygging av baseskole, utbygging av parker og ønsket om innføring av skolemåltid. Da med en tynn eller manglende sammenheng til det jeg opplever er det opprinnelige temaet, det hun innleder og avslutter sitt innlegg med.

Lervåg snakker tidlig varmt om at det skulle vært et lavterskeltilbud i kommunen vår for barn og unge som trenger hjelp. Det er vel nettopp det hele innlegget hennes burde handle om for at det hele skal virke mer troverdig.

Et av forslagene hun fremmer er muligheten for besøksfamilier som hun ser for seg at barnevernet kan være en tilbyder av. Jeg undrer meg over flere ting her. Først og fremst over hvordan man kan si at å bevilge flere ressurser til barnevernet med tanke på etablering av besøkshjem fører til et godt lavterskeltilbud? Omfavner barnevernstjenestens mandat ensomme barn og unge som har trygge oppvekstsvilkår i hjemmet?

Er det slik at man mener det skal være en lav terskel for å gå til barnevernet for å søke hjelp når man opplever ensomhet og manglende vennskap? Til et system der bekymringer rundt omsorgssvikt blir meldt, og der foreldre selv går når de ikke makter å stå i foreldrerollen alene lenger? Der hvor omsorgsevnen blir vurdert?

Jeg undrer på hvorfor det forslås at det er barnevernet som skal organisere et slikt lavterskeltilbud til barn og unge som trenger hjelp? Hva har barnevernet med barn og unge å gjøre, som søker venner og kanskje et alternativt fritidstilbud til det som allerede finnes?

Barnevernstjenesten har allerede tilbud til barn, men det omfavner de barna som er i sårbare omsorgssituasjoner. Tilbud som skal styrke og gi barn i vanskelige omsorgsituasjoner utviklingsfremmende opplevelser og erfaringer. Dette er et viktig og godt tilbud.

Jeg er enig med Lervåg i at kommunen skulle hatt et lavterskeltilbud. Men, det jeg ikke er enig i, er at det er gjennom barnevernstjenesten man må gå for at barn som er i samme situasjon som Lucas Andre skal få oppleve sosiale aktiviteter og knytte vennskap.

Jeg har mange ganger tenkt på muligheten for å etablere et aktivitetssted der ensomme barn og unge kunne møtes på fritid. Et sted hvor de fikk muligheten til å medvirke i planer, dyrke interesser, oppleve samhold og delta aktivt i organisering av aktiviteter.

Jeg mener for så vidt også at kommunen mangler et godt tilbud til ensomme unge voksne. Jeg vet det finnes mange voksne som opplever en sorg og et savn når det kommer til vennskap og det å ha en sosial arena. Hva med dem? Skal de også benytte seg av besøkshjem via lavterskeltilbudet fra barnevernstjenesten?

Vi vet at tilhørighet og det å oppleve vennskap har mye å si for den psykiske helsa. Kan vi ikke heller satse på et tilbud der ensomme barn, ungdommer og gjerne voksne har mulighet til å søke om å få delta i et fellesskap med positive opplevelser på en arena som er initiert og styrt gjennom ei satsning i kommunen? Et tilbud som ikke utløser en undersøkelsesplikt rundt familieforhold og oppvekstsvilkår i hjemmet. Ville ikke det vært et godt lavterskeltilbud?

Therese Iren Ravn Rasmussen

Hvor ble politikerne av?

Mandag 16.09.2019 hadde LHL Nærøy og LHL Vikna besøk av Mads Gilbert, for å holde allmøte om blant annet responstiden for ambulansene. Mads Gilbert er en flink lege og... onsdag 17:37

Hallutbyggingen i Ytre Namdal er utilfredsstillende

Hallplanene som legges fram nå tilfredstiller ikke dagens krav. Og jeg undres veldig over behovsprøvingen i denne saken. Det legges faktisk opp til flere tilbud om flere... tirsdag 14:41

Nærøysund kommune som arbeidsgiver

Med sine 1000 ansatte blir kommunen den klart største arbeidsplassen i Nærøysund kommune. Dette forplikter oss politikere som arbeidsgiver. Skal vi skape den beste velferden, må... fredag 11:58

Fritidsaktiviteter for barn og (nesten)unge er mer enn bare idrett!

Selv om jeg nå nettopp har passert 30 så regner jeg meg selv som ung. Jeg var tidligere aktiv i både fotball og håndball, noe som har gitt meg mye glede, kameratskap og følelsen... torsdag 22:49

Psykisk helse - eldreomsorg

Barn trenger trygghet, støtte og omsorg. Eldre trenger trygghet, støtte og omsorg. Alle vil ha det trygt og godt helt fra vi blir født og til vi ligger på livets slutt. Alle har... torsdag 07:12

Hvorfor er valget viktig for deg?

Vil du at Amund Hellesø skal bli ordfører i Nærøysund og Terje Sørvik skal bli vår representant på fylkestinget? Da må du stemme Arbeiderpartiet i kommune- og fylkestingsvalget.... onsdag 10:00