Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

SV ønsker trafikksikre veger i Trøndelag

Ytring · Publisert 22:27, 6 jan 2020

SV er for at folket og næringslivet i Ytre Namdal skal få utbedret sin hovedveg fra Vikna og inn til E6 i Grong. Lakseveg Nord er det høyest prioriterte samferdselsprosjekt for Region Namdalen. Vegen trenger mange steder utbedringer for å øke trafikksikkerhet og framkommelighet. Enkelte strekninger er også svært rasfarlige. For SV er det viktig at fylkeskommunen bidrar til ei balansert utvikling i Trøndelag. Mange av de nye større veiprosjektene i Trøndelag de seinere åra har foregått i midtregionen av Trøndelag. For SV er det viktig med ei satsing på trafikksikre og gode veger i hele Trøndelag. SV har bidratt til å få framskyndet planlegginga av Lakseveg Nord gjennom aktivt arbeid i Hovedutvalg Veg i fylkeskommunen.

Med store etterslep på veivedlikehold, og de begrensa økonomiske rammene Trøndelag fylke får fra Staten på samferdselsområdet, er det ikke mulig å gjennomføre større vegprosjekter uten bompenger. SV mener de aller fleste samferdselsprosjekter burde finansieres med offentlige penger. Med ei høyreregjering som har som viktigste mål å minimere skattlegging av rikfolk, næringsliv og arv så er ikke det mulig. Med bakgrunn i prinsippet om at «forurenser betaler» mener SV et system med veiprising er et mer rettferdig system enn dagen bompengesystem. I Norge i dag har vi store CO2- og NOX-utslipp fra biltrafikken. Og alle biler, inklusive el-biler, forurenser miljøet gjennom mikroplastforurensing. Slitasje på bildekk er største mikroplastforurenser både i nasjonal og global sammenheng. Slitasje av asfalt betyr støvforurensing og CO2-utslipp gjennom legging av ny asfalt.

Folket i Ytre Namdal må sjøl bestemme om de vil gjennomføre det store vegutbedringsprosjektet Lakseveg Nord med bompenger. Alternativet er å stille seg på ei venteliste på det vi benevner som «Fornyingsprosjekter». Dette er mindre utbedringsprosjekter som ikke er bomfinansiert. Vi snakker da om et eventuelt miniprosjekt i Ytre Namdal. Med de signalene som kommer fra kommunene i Ytre Namdal, og Regionrådet i Namdalen, vil SV helhjertet støtte opp om prosjektet Lakseveg nord med bompengefinansiering.

MDG og Rødt foreslo en svært redusert utbygging av Lakseveg Nord. SV vil understreke at utbedring av veger i distrikts-Trøndelag, spesielt der det ikke er jernbane, er viktig for å opprettholde bosetting og sysselsetting i hele Trøndelag. SV ønsker å vektlegge trafikksikkerhet med nok vegbredde, rassikring, gang- og sykkelveger. Det er også viktig med framkommelighet for både personbiler og tungtransport. SV vil derfor advare mot å redusere utbyggingsplanene. Områdene nord for Steinkjer trenger også gode og trafikksikre veger. SV gir sin klare støtte til Lakseveg Nord slik at vegprosjektet skal kunne realiseres i nær framtid. Det fortjener folket og næringslivet i Ytre Namdal.

Trøndelag SV

v/ Rakel S. Trondal og Torgeir Strøm

Rødts veivalg

Det medfører ikke riktighet når SV skriver i et leserinnlegg at Rødt ønsker en vesentlig dårligere standard på Lakseveg nord fra Flerengstad i Nærøysund til Gartland i Grong. Det... fredag 09:44

Ingen grunn til bekymring

av Thor Lanesskog, Nærøysund KrF tirsdag 12:26

Å treffe folkesjela

Da far kjøpte de 170 målene sine på 50-tallet, begynte han å plante skog. Den var ikke til han selv. Den var til oss. Han planta et lite, bærekraftig oljefond til neste... tirsdag 10:46

Om beskatning av oppdrett og Senterpartiets krokodilletårer

av Terje Settenøy Nærøysund og Trøndelag FrP onsdag 12:57

SV ønsker trafikksikre veger i Trøndelag

SV er for at folket og næringslivet i Ytre Namdal skal få utbedret sin hovedveg fra Vikna og inn til E6 i Grong. Lakseveg Nord er det høyest prioriterte samferdselsprosjekt for... mandag 22:27

Full gass de neste ti-årene?

Et ti-år varer akkurat så lenge som ti år. Tid kan være et øyeblikk, og øyeblikkene forsvinner. Tid er noe vi har lite av når vi er seint ute. Vi kan kjøpe mye for penger, men... mandag 08:13