Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

SV ønsker trafikksikre veger i Trøndelag

Ytring · Publisert 22:27, 6 jan 2020

SV er for at folket og næringslivet i Ytre Namdal skal få utbedret sin hovedveg fra Vikna og inn til E6 i Grong. Lakseveg Nord er det høyest prioriterte samferdselsprosjekt for Region Namdalen. Vegen trenger mange steder utbedringer for å øke trafikksikkerhet og framkommelighet. Enkelte strekninger er også svært rasfarlige. For SV er det viktig at fylkeskommunen bidrar til ei balansert utvikling i Trøndelag. Mange av de nye større veiprosjektene i Trøndelag de seinere åra har foregått i midtregionen av Trøndelag. For SV er det viktig med ei satsing på trafikksikre og gode veger i hele Trøndelag. SV har bidratt til å få framskyndet planlegginga av Lakseveg Nord gjennom aktivt arbeid i Hovedutvalg Veg i fylkeskommunen.

Med store etterslep på veivedlikehold, og de begrensa økonomiske rammene Trøndelag fylke får fra Staten på samferdselsområdet, er det ikke mulig å gjennomføre større vegprosjekter uten bompenger. SV mener de aller fleste samferdselsprosjekter burde finansieres med offentlige penger. Med ei høyreregjering som har som viktigste mål å minimere skattlegging av rikfolk, næringsliv og arv så er ikke det mulig. Med bakgrunn i prinsippet om at «forurenser betaler» mener SV et system med veiprising er et mer rettferdig system enn dagen bompengesystem. I Norge i dag har vi store CO2- og NOX-utslipp fra biltrafikken. Og alle biler, inklusive el-biler, forurenser miljøet gjennom mikroplastforurensing. Slitasje på bildekk er største mikroplastforurenser både i nasjonal og global sammenheng. Slitasje av asfalt betyr støvforurensing og CO2-utslipp gjennom legging av ny asfalt.

Folket i Ytre Namdal må sjøl bestemme om de vil gjennomføre det store vegutbedringsprosjektet Lakseveg Nord med bompenger. Alternativet er å stille seg på ei venteliste på det vi benevner som «Fornyingsprosjekter». Dette er mindre utbedringsprosjekter som ikke er bomfinansiert. Vi snakker da om et eventuelt miniprosjekt i Ytre Namdal. Med de signalene som kommer fra kommunene i Ytre Namdal, og Regionrådet i Namdalen, vil SV helhjertet støtte opp om prosjektet Lakseveg nord med bompengefinansiering.

MDG og Rødt foreslo en svært redusert utbygging av Lakseveg Nord. SV vil understreke at utbedring av veger i distrikts-Trøndelag, spesielt der det ikke er jernbane, er viktig for å opprettholde bosetting og sysselsetting i hele Trøndelag. SV ønsker å vektlegge trafikksikkerhet med nok vegbredde, rassikring, gang- og sykkelveger. Det er også viktig med framkommelighet for både personbiler og tungtransport. SV vil derfor advare mot å redusere utbyggingsplanene. Områdene nord for Steinkjer trenger også gode og trafikksikre veger. SV gir sin klare støtte til Lakseveg Nord slik at vegprosjektet skal kunne realiseres i nær framtid. Det fortjener folket og næringslivet i Ytre Namdal.

Trøndelag SV

v/ Rakel S. Trondal og Torgeir Strøm

En takk til Solveig Slyngstad

Solveig Slyngstad ble ansatt for å gjøre en jobb for kommunen og har i høyeste grad levert. Takk, Solveig ! Vi ønsker med dette å gi ros og honnør til vår rådmann. Slyngstad ble... torsdag 13:33

Distrikts-reiselivet kan reddes – men da må det skje nå

Det tar et helt liv å bygge et livsverk. Og en pandemi er nok til å velte det overende i løpet av noen måneder. I Trøndelag får vi nå tilbakemeldinger om at krisepakkene fra... onsdag 15:38

Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni i fare!

Naturvernforbundet i Trøndelag går i mot å plassere et stort oppdrettsanlegg bare 500 meter fra Sklinna verneområde. mandag 08:19

Næringslivet kan spare store beløp på modulvogntog

Pål Sæther Eiden, Høyres gruppeleder i Fylkestinget Henrik Kierulf, Nestleder Hovedutvalg veg (H) fredag 18:02

Svar til Baadlands innlegg om vindkraft

Knut A. Langeland fredag 17:50

Overformynderi eller fornuft?

Nærøysund FrP Kommunestyregruppen torsdag 23:33
Smånytt

«Kronprins Haakon»

Notis Vi har fått inn flere bilder av denne flotte skuta. På dette bildet passerer den Dolmsundet. FF «Kronprins Haakon» er et norsk forskningsskip som overvåker ressurser, miljø- og... fredag 08:20

Kontroll på Lauga

Notis 25. mai: Politiet i Ytre Namdal har i kveld hatt laserkontroll i 60-sone på Lauga. - Strålende sol og ingen kjørte for fort, melder politiet på sin facebookside. mandag 23:09