Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

SV peker på Hellesø

Ytring · Publisert 08:44, 13 aug 2019

Lokalpolitikken i Vikna har i relativt stor grad vært preget av partipolitisk enighet. De fleste budsjettbehandlingene har til tross for lange og gode debatter, endt med enstemmige vedtak. Gode kompromisser og målrettede vedtak har således gitt næringslivet stor forutsigbarhet for den sterke veksten i Nærøysund-området og for utviklingen av de kommunale tjenestene.

På denne bakgrunnen blir det viktigere hvilke personer som velges inn i det nye kommunestyret enn deres partitilhørighet.

Jeg oppfordrer derfor velgerne i sterk grad til å vektlegge kandidatenes politiske erfaring, politiske klokskap og personlige egenskaper til å representere innbyggerne og til å ivareta kommunens interesser.

Dette gjelder i særdeleshet ved det historiske kommunevalget i nye Nærøysund kommune 09.09.19 etter at Stortingsflertallet med Venstre i spissen, sørget for at Vikna og Nærøy etter 150 års adskillelse igjen ble samlet til en kommune. Personlig har jeg fra første stund vært negativ til både sammenslåingen og ikke minst til prosessen forut for det endelige vedtaket i Stortinget.

Imidlertid - nå er nye Nærøysund kommune en realitet og fra nå av er det fullt fokus på mulighetene som åpner seg i det nye fellesskapet.

Jeg har som medlem av både Arbeidsutvalget og Fellesnemnda med stor interesse deltatt og vært med på viktige strukturelle- og organisatoriske avgjørelser for den nye kommunen. 01.01.20 starter det viktige arbeidet med å fylle byggverket med felles kulturell forståelse, felles identitet, gjensidig respekt og tilhørighet for 9.500 innbyggere. Dette setter sterke krav både til den nye rådmannen og hennes stab, men ikke minst til hvilke politikere som skal lede dette krevende arbeidet etter konstitueringen av Nærøysund formannskap og kommunestyre.

I denne sammenhengen blir ERFARING OG INNSIKT helt grunnleggende og avgjørende. Det ideelle ville etter min mening vært om Amund og Steinar delte vervene som ordfører / varaordfører seg imellom. Deres respektive lokale tilhørighet, brede erfaringer, politiske klokskap og sterke politiske integritet, ville vært den ideelle balasten for å løse de mange utfordringene som vi står foran. Vi vet imidlertid hvordan det gikk!

Mange listetopper i Nærøysund kommune har tydeligvis en ordfører i magen. Min erfaring og kjennskap til listetoppene er imidlertid at det kun er en av kandidatene som både er samlende og som har den nødvendige integritet, erfaring og det politiske nettverket som kreves for å bekle ordførervervet slik at kommunesammenslåingen skal bli en suksess og at den positive utviklingen skal fortsette: det er Amund Hellesø.

Jeg har hatt gleden av å delta i lokalpolitikken i Vikna siden 1983 og under 6 ulike ordførere. Erfaringen med Amund Hellesø er udelt positive. Han har i sterk grad bidratt til at møtene og spesielt i formannskapet - har blitt et politisk verksted hvor alle gode innspill - uavhengig av partitilhørighet - er blitt lyttet til.

Amund ser helheten i politikken og utfordringene i hele kommunen og ser at kommunesentrene og grendene er gjensidig avhengig av hverandre! Dette ble ikke minst synliggjort under siste budsjettbehandling hvor han støttet mitt forslag om bl.a. å styrke grendene i kommunen i 2019 med 25.000 kroner + 200 kroner per beboer. Han så poenget og viktigheten av å etablere velforeninger som verktøy og virkemiddel for toveiskommunikasjon i kommunen.

I tillegg har Amund vist seg som en politiker med stor integritet også utenfor Vikna. Han er leder av Namdal regionråd og har et stort og viktig kontaktnett både på fylkes- og statlig nivå, samt i næringslivet og fagbevegelsen. Dette er roller, posisjoner og nettverk som blir helt avgjørende for nykommunens kamp om framtidige ressurser.

En stemme på Nærøysund SV vil således være en stemme på Amund Hellesø som ordfører og Merethe Lervåg som varaordfører.

Framtida for nye Nærøysund kommune starter 09.09.2019 – vi har ikke råd til noen politisk eksperimentering!

Godt og trygt valg!!

Budsjettforslag - Nærøysund

Rådmannen har lagt fram det første budsjettforslag for Nærøysund kommune. Dette skal kommunepolitikerne ta stilling til i budsjettmøtet i desember. Det foreslås å videreføre... tirsdag 09:29

Et lys i mørketida

Store deler av året venter vi på små høydepunkt. Disse som følger de forskjellige årstidene som stikker innom oss på korte eller lengre besøk. Vi ventet på våren, sola og lyset.... lørdag 11:30

Gult kort for usportslig opptreden!

Første budsjettforslag fra rådmannen i nye Nærøysund skuffer. Så mye at vi frivillige innen idretten må fram med en advarsel. Og i verste fall kan videre forløp kvalifisere til... torsdag 19:30

Nå er tiden inne for å satse på helse og eldreomsorg

Det er mye som skal omorganiseres nå når to kommuner skal bli en og ingen avdelinger merker dette bedre enn innenfor helse og eldreomsorg. Mange ansatte, mange institusjoner og... mandag 08:25

Hvem skal snakke om oppdragelse?

De aller fleste er opptatt av sine barn og sine barns fremtid, og å gi dem de aller beste forutsetninger og muligheter i det livet de har foran seg. Oppdragelse handler om den... torsdag 22:28

Mangel på miljøfokus

Mandag 4 november møtes Namdalstinget til sitt første møte etter kommune- og fylkestingsvalget, og i dette møtet skal det blant annet utformes plan og strategi for hvordan... torsdag 12:31