Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Fiskeri & havbruk

Tåkelegging og fordreining av debatten

På vegne av arbeidsgruppen mot vindkraft på Ytre Vikna, Knut Roger Eidshaug.

Ytring · Publisert 23:23, 21 mai 2020

I Ytringens intervju med NTEs adm. dir. Kenneth Brandsås, publisert 16. mai, blir det bedrevet en form for tåkelegging og fordreining av debatten som dessverre fikk stå helt uimotsagt av journalisten. Vi i den lokale motstandsgruppen ser oss derfor nødt til å imøtegå det som blir sagt.

Brandsås åpner med å fortelle hvor vanskelig det er for NTE å orientere seg i landskapet av motstand, siden den bedrives av profesjonelle aktører fra Motvind. Her snakker vi historiefordreining! Det blir bortimot komisk, når en av Norges aller mektigeste energidirektører, presterer å fremstille seg som et offer i debatten. Med sine skarpskodde kommunikasjonsrådgivere og erfarne kommunikasjonsdirektører, er NTE til fingerspissene profesjonelle i sin kommunikasjonstrategi. Faktum er at motstanden i høyeste grad er lokal og drevet av amatører på frivillig basis. Eller dugnad som det også kalles. Det samme prinsippet som det lokale idrettslaget driftes etter. De som Brandsås skyver foran seg etter NTEs slette oppryddingsjobb på Husfjellet.

Kanskje skulle vi tatt det som et kompliment at Brandsås ser på oss som profesjonelle, men faktum er at Motvind Nærøysund tvert imot er en lokal arbeidsgruppe med folk som bor eller har sterk tilknytning til området NTE nå ønsker å industrialisere. Utover navnet, Motvind Nærøysund, er vi fullt og helt selvdrevet, uten involvering. Men i ryggen har vi tusenvis av mennesker, hovedsakelig lokalt, men også regionalt, som er sinte på den største industrialiseringen av norsk uberørt natur noensinne. De er frustrerte over arrogansen og undergraving av fakta fra mektige industrikonsern, og oppgitt over tafatte lokalpolitikere som ikke står opp for folket, naturen og skjærgården de er satt til å forvalte. Motstanden kommer ikke fra grunneiere med avtale om gode penger ved realisering, ei heller fra forretningsmenn med profitt på agendaen. Motstanden kommer fra grasrota i Namdalen, fra folk med varme, bankende hjerter for den fantastiske naturen vi har i Vikna-skjærgården. Slike hjerter smerter når man leser om at den største industrialiseringen av uberørt natur i Nord-Trøndelags historie, er på trappene.

Hvis vi først snakker om landskap det er vanskelig å orientere seg i, så kan vi heller snakke om konsesjonsprosessen. Vi registrerer at Nærøysund FRP ikke ønsker å skape en uheldig presedens for næringslivet, og Nærøysund KRF ønsker respekt for demokratiske prinsipper, og sammen med andre partier skylder de på et gammelt vedtak om en konsesjon som gikk ut i 2014, basert på en gammel konsekvensanalyse. De har tydeligvis ikke satt seg særlig inn i saken. Faktum er at kommunestyret er fullstendig satt på sidelinjen. Hverken de, eller andre berørte parter for den saks skyld, er tatt med på høring om noen av de stadig utsatte fristene. Miljø-, transport- og anleggsplanen som var klar i 2015, med betydelige endrede planer i forhold til det det gamle kommunestyret først ble presentert for, ble heller ikke sendt ut på høring. Nå sier NTE at de på egen hånd skal oppdatere kunnskapen. Men kommunestyret er vingeklippet, og har ingen mulighet til å endre sitt vedtak på bakgrunn av ny kunnskap eller betydelig endring i planene. Hva slags demokratiske prinsipper er det det snakkes om? Hva slags presedens skaper det hvis lokaldemokratiet lar seg frivillig overkjøre? Brandsås har ved flere anledninger sagt at en utbygging forutsetter politisk enighet lokalt, og at lokalbefolkningen må være med, blant annet i NA 2. april 2019. Da blir det temmelig hult av lokalpolitikerne å skylde på gamle vedtak.

I intervjuet ber Brandsås oss videre om å tenke globalt og ikke låse oss fast i enkelte prosjekter. Vi skal altså ikke henge oss opp i konsekvensene av den største industrialiseringen i Namdalens historie, men heller fokusere på all «kunnskapen» NTE får som de kan selge til land med forurensende kullkraft. Slik at de kan bygge ut uberørt natur andre steder også da formodentlig? I andre sammenhenger trekker NTE frem mulig etablering av fornybar industri i regionen. Sist ut er ideen om en ammoniakk-fabrikk på Kråkøya, som skal forsynes med strøm fra Ytre Vikna. Det er vel og bra med planer om regional utvikling, men Brandsås og NTE vet meget vel at dette kan driftes like godt med strøm fra andre kilder. Som NTE selv sier, så er jo kraftlinjene til Ytre Namdal allerede utbygd. Strømmen går like godt begge veier. Nærøysundområdet er gunstig for en slik etablering på grunn av sin unike beliggenhet i forhold til skipsfart og havbruk, ikke på grunn av tilgang på strøm. Det tegnes bilder og brukes argumenter som er like luftige som bassenget på Austafjord skole.

Faktisk tenker vi globalt. FNs naturpanel er i sine bærekraftsmål krystallklare på at utbygging av uberørt natur er en større trussel for kloden enn klimaendringene. Å plassere et kraftanlegg med rundt 45 turbiner på opp mot 210 meter (eller 136 i diameter som NTE ynder å si) midt i uberørt natur, med uante følger for dyre- og fugleliv, er ikke tråd med disse. Men så kan man jo lese av NTEs bærekraftsmål (på deres egne nettsider) at de definerer bærekraft til å dreie seg om vekst, verdiskaping og arbeidskraft. Og det er kanskje slik de kan definere seg bort fra det faktum at dette prosjektet hverken er bærekraftig eller bra for kloden.

NTEs gode kommunikasjonsrådgivere arbeider også ufortrødent med å selge inn argumentet om at inngrepene ved utbygging av Ytre Vikna 2 er minimale siden det allerede er utbygde vindkraftanlegg med tilhørende infrasturktur i området. NTE kan imidlertid ikke komme vekk fra det faktum at en utbygging vil være det klart største inngrepet i Namdalsk natur noensinne. Da er det temmelig freidig å kalle utbyggingen minimal. Minimal er et relativt begrep som krever noe å sammenligne det med. NTE forsøker med dette å selge inn et inntrykk av at inngrepene er små, og det er det på ingen måte.

Videre ønsker Brandsås å presisere at det er subsidiefritt og ingen grønne sertifikater i dette prosjektet, og at overskuddet ikke går til utlandet, men tilbake til kommunene i Nord-Trøndelag gjennom eierskapet i NTE. Dette burde bekymre Nærøysund kommune da det forrige vindkraftprosjektet Brandsås og NTE stod bak, på Hundhammerfjellet, til tross for både subsidier og grønne sertifikater, endte opp med et tap på nærmere 700 millioner kroner. Vil ikke et tap også ramme eierkommunene? For å berge stumpene ble hele konsesjonen solgt til tyske Stadtwerke Munchen og Trønderenergi. Også Ytre Vikna 1 på Dalafjellet har NTE solgt til disse. Hvor er troverdigheten når det kommer til fremtidige inntektsutsikter, ut over noen småpenger i eiendomsskatt?

Hva hadde «Roald Amundsen» sagt?

Dette blir styggere og styggere - 41 er så langt smittet på hurtigruteskipet «Roald Amundsen», 36 smittede ansatte har filippinsk bakgrunn. Hurtigruten visste om potensiell smitte... tirsdag 10:31

De små gleder i en lokalpolitikers liv

Jeg er vel langt ifra den eneste lokalpolitikeren som enkelte ganger lurer litt på egne retningsvalg. Det blir mange lange kvelder, endeløse møter og bunker med saksdokumenter som... mandag 09:38

Vindkraft seiler under et tvilsomt klimaflagg

Vi er alle enige om at vannkraft er langt mere effektivt enn vindkraft på land, vannkraft er som vindkraft, fornybar, ren og den forurenser ikke. Ikke noe land har denne Gudegaven... søndag 20:42

Mitt lille land

Merethe Lervåg, Leder Nærøysund AP onsdag 08:15

Kastrering og ID-merking er gode tiltak mot hjemløshet

Av Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge mandag 09:11

Lite tips til lokalpolitikere

Hilsen en innbygger lørdag 08:32
Smånytt

Kinoen åpnes igjen

Notis Kolvereid kino ble stengt i begynnelsen av mars da pandemien rammet. Nå blir det kino igjen. I henhold til smittevernreglene tilbys et begrenset antall billetter. Onsdag 5. august... lørdag 17:35

TJFF inviterer til høsttur i Terråkmarka

Notis Terråk jeger- og fiskeforening har lang tradisjon med å arrangere høstturer. Koronasituasjonen begrenser, derfor legges det ikke opp til busstur og fjerne turmål denne gangen.... fredag 14:33