Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Thor Lanesskog, førstekandidat Nærøysund KrF

Til kamp mot barnefattigdommen

Ytring · Publisert 21:00, 11 aug 2019

Det finnes tre metoder for å unngå å løse et problem: 1) Neglisjere; å late som om det ikke finnes. 2) Bagatellisere; å fortelle seg selv at problemet egentlig ikke er noe problem. 3) Komplisere; tenke at problemet er så sammensatt at det aldri kan løses. Når det gjelder barnefattigdom, blir det ofte vekslet mellom disse alternativene. Det er antakelig derfor det blir stadig flere unger som vokser opp i økonomisk og sosialt utenforskap.

I følge tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sin egen side, barnefattigdom.no, har barnefattigdommen økt siden begynnelsen av 2000-tallet og har nå passert 100.000 barn. Dette er unger som lever i familier med vedvarende lavinntekt. For Nærøysund gjelder dette rundt 150 barn. Mange lever i familier med enslig forsørger, og flertallet i familier som står utenfor arbeidslivet.

Fattigdom blir i vår del av verden definert annerledes enn før. I dag snakker vi om relativ fattigdom, og mødre sitter ikke lenger med unger på fanget og tigger i en kopp. Dersom barnet vokser opp i et hjem hvor samlet inntekt er mindre enn seksti prosent av medianinntekten, blir dette definert som en lavinntektsfamilie.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gir denne forklaringen på fattigdom: «I et land som Norge, der den generelle levestandarden er høy, er det vanlig å bruke definisjoner av fattigdom som handler om mer enn fysisk overlevelse. Det betyr at fattigdom ikke bare handler om mangel på mat, klær og tak over hodet. Fattigdom betyr også det å mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet. Barn trenger relasjoner med jevnaldrende for å ha et godt liv (…)»

Det tradisjonelle fattighuset er erstattet med Nav, og tiggingen er erstattet av at mor eller far får økonomisk hjelp til livsopphold. Når nødvendige utgifter er betalt, er det lite igjen til annet. De gangene ungene blir bedt i bursdag blir dette møtt med bekymring: Bursdagsgave, klær og transport koster penger, ergo holdes barnet hjemme. Det er ikke vanskelig å sette seg inn i hvordan dette føles for en sjuåring. Eller hva med fjortenåringen som holder seg borte fra skolen når det er aktivitetsdag fordi han eller henne mangler tursko og annet utstyr?

Selvsagt er det ulike forklaringer på årsakene til barnefattigdom, og hver familie har sin egen historie. Det bør være et tankekors at samtidig som Norge blir kåret til verdens tredje lykkeligste land å bo i, så stiger barnefattigdommen og utenforskapet.

KrF gikk inn i regjering etter blant annet å ha forhandlet fram en barnereform med spesiell innsats mot barnefattigdom. Reformen innebærer at barnetrygden økes med 600 kroner i måneden for barn under seks år. Dette vil bli innført over to år, i 2020 og 2021. Beløpet kommer i tillegg til budsjettforliket for 2019 der KrF fikk økt barnetrygden med 1000 kroner i året. Et viktig poeng er at økningen skal holdes utenfor beregningen for sosialhjelp.

For barna mellom seks og atten år, har KrF fått gjennomslag for å innføre et fritidskort etter modell fra Island. Dette betyr økonomisk støtte til én fritidsaktivitet, et viktig tiltak mot sosialt utenforskap. I tillegg får de som får barn uten å ha vært i jobb de siste seks månedene en økning i engangsstønaden tilsvarende 1G (96 883 kr).

Barnereformen er bare noen steg på veien. Kampen mot barnefattigdom må også føres lokalt fordi hovedårsaken er at de voksne i familien står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Her vil Nærøysund KrF innby til i samarbeid mellom alle politiske partier, Nærøysund kommune, Nav, frivillige organisasjoner, og ikke minst lokalt næringsliv. Næringslivet snakker om + 1000 nye arbeidsplasser, og behovet for arbeidskraft er stort. Hva om noen arbeidsplasser blir forbeholdt forsørgere med helt eller delvis nedsatt arbeidsevne?

La oss sette oss en felles målsetting om å halvere barnefattigdommen i Nærøysund innen 2022. Urealistisk? Da er det bare å minne om at USA sendte astronauter til månen i 1969, for akkurat 50 år siden. De fleste så på prosjektet som galskap da John F. Kennedy i 1961 lanserte ideen om å sende amerikanere trygt til månen i løpet av tiåret. Et eksempel på at så lenge det finnes politisk mot, kompetanse og penger, så finnes det løsninger. Noe som igjen minner oss alle om at også dette handler om prioriteringer.

Thor Lanesskog, førstekandidat Nærøysund KrF

Budsjettforslag - Nærøysund

Rådmannen har lagt fram det første budsjettforslag for Nærøysund kommune. Dette skal kommunepolitikerne ta stilling til i budsjettmøtet i desember. Det foreslås å videreføre... tirsdag 09:29

Et lys i mørketida

Store deler av året venter vi på små høydepunkt. Disse som følger de forskjellige årstidene som stikker innom oss på korte eller lengre besøk. Vi ventet på våren, sola og lyset.... lørdag 11:30

Gult kort for usportslig opptreden!

Første budsjettforslag fra rådmannen i nye Nærøysund skuffer. Så mye at vi frivillige innen idretten må fram med en advarsel. Og i verste fall kan videre forløp kvalifisere til... torsdag 19:30

Nå er tiden inne for å satse på helse og eldreomsorg

Det er mye som skal omorganiseres nå når to kommuner skal bli en og ingen avdelinger merker dette bedre enn innenfor helse og eldreomsorg. Mange ansatte, mange institusjoner og... mandag 08:25

Hvem skal snakke om oppdragelse?

De aller fleste er opptatt av sine barn og sine barns fremtid, og å gi dem de aller beste forutsetninger og muligheter i det livet de har foran seg. Oppdragelse handler om den... torsdag 22:28

Mangel på miljøfokus

Mandag 4 november møtes Namdalstinget til sitt første møte etter kommune- og fylkestingsvalget, og i dette møtet skal det blant annet utformes plan og strategi for hvordan... torsdag 12:31