Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Marit Dille og resten av Høyres kommunestyregruppe vil bidra til det grønne skifte ved å få mer elektrisk kollektivtransport og få laksetransporten fra landevei og over på sjøveien.

Transport på sjø – et miljøvennlig alternativ

Nærøysund Høyres kommunestyregruppe ønsker å elektrifisere kollektivtransporten og at laksetransporten flyttes fra vei til sjø.

Ytring · Publisert 14:41, 2 feb 2020

EU har gjennom sin «Green Deal» og sine klimamål bidratt til å legge press på Norge for å bedre klimaregnskapet betydelig. Det samme har FN og deres klimamål. Regjeringen har fulgt opp og satt ambisiøse mål for Norge. For at målene skal kunne nås må vi omsette mål i handling. Her kan en større bruk av sjø til transport av gods og varer være et viktig virkemiddel. Vi vil her peke på to viktige tiltak

A: Bidra til det grønne skiftet ved å elektrifisere hurtigbåt og ferger og annen offentlig støttet transport/kollektivtransport

Elektrifisering av disse farkostene gir en stor klimagevinst. Norsk næringsliv er i førersetet, og kan gjennom teknologiutvikling og innovasjon skape nye arbeidsplasser. Utfordringen er at det er ny teknologi som krever investeringer i infrastruktur og dyrere fartøy. Her må regjeringen bidra med gode økonomiske virkemidler.

Høyre vil:

• Ha en støtteordning til fylkeskommunene som støtter overgangen til klimanøytrale ferger og hurtigbåter som bidrar til en rask utskifting av dagens fartøy. Dette kan gjøres ved å gi en støtte per kjørt kilometer / sjømil

• Bidra med økonomisk støtte til infrastruktur som må etableres for å få klimanøytrale fartøy

• Bidra med støtte til produksjon av hydrogen basert på fornybar grønn kraft der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt og strategisk med tanke på nærhet til potensielle forbrukere

B: Bidra til at mer av laksetransporten flyttes fra veg til båt

Det bør tas utgangspunkt i lakseincentivet til Kysthavnalliansen og Tenketank Midt-Norge sjø. Dette er utarbeidet i samarbeid mellom sjømatnæringen, rederi, havner, fylkeskommuner og store vareeiere på nordvendt gods fra kontinentet

Høyre vil:

• Vurdere om en ved neste utdeling av konsesjoner skal stille krav til hvordan noen av disse konsesjonene skal transporteres for å sikre tilstrekkelig volum og oppstart av sjøtransport av laks. Dette som en risikoavlastning til rederi som er villig til å starte opp en slik transportkorridor

• Etablere en incentivordning som muliggjør returlast fra Europa til Norge

• At sjøfart får en større andel av midlene i kommende NTP

• Bidra til en fullskala prøveprosjekt etter ide fra Kysthavnalliansen (Bla. Kysthavnene på Hitra og Rørvik)

• At det lages tilskuddsordning som muliggjør etablering av en transportkorridor fra Trøndelag til Europa som også muliggjør fartøy med et mindre klimaavtrykk

• Sjøtransportens konkurranseevne må økes i forhold til vei og bane. Det må være like kostnader uansett hvor en skal anløpe med tanke på los kostnader og andre statlige kra


Nærøysund Høyre
kommunestyregruppa

Kastrering og ID-merking er gode tiltak mot hjemløshet

Av Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge mandag 09:11

Lite tips til lokalpolitikere

Hilsen en innbygger lørdag 08:32

Usikkerhet for reisende fra Leka

For Leka Senterpartiet Ole A. Helmersen torsdag 18:25

Skatt har et dårlig rykte

Terje Kilen torsdag 18:23

Så klart forskjellsbehandler vi!

Terje Settenøy, varaordfører for hele Nærøysund kommune fredag 18:32
Smånytt

Kontroll til sjøs

Notis 15. juli: Politiet har gjennomført patrulje til sjøs og kontrollert sju båter og 15 personer ombord i disse. Ingen overtredelser avdekket. Det melder politiet på sosiale medier. onsdag 12:18

Fikk forelegg

Notis 13. juli: Det ble gjennomført en laserkontroll på Kjelleidet i Bindal i mandag. Et forelegg ble utstedt. mandag 15:33