Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Marit Dille og resten av Høyres kommunestyregruppe vil bidra til det grønne skifte ved å få mer elektrisk kollektivtransport og få laksetransporten fra landevei og over på sjøveien.

Transport på sjø – et miljøvennlig alternativ

Nærøysund Høyres kommunestyregruppe ønsker å elektrifisere kollektivtransporten og at laksetransporten flyttes fra vei til sjø.

Ytring · Publisert 14:41, 2 feb 2020

EU har gjennom sin «Green Deal» og sine klimamål bidratt til å legge press på Norge for å bedre klimaregnskapet betydelig. Det samme har FN og deres klimamål. Regjeringen har fulgt opp og satt ambisiøse mål for Norge. For at målene skal kunne nås må vi omsette mål i handling. Her kan en større bruk av sjø til transport av gods og varer være et viktig virkemiddel. Vi vil her peke på to viktige tiltak

A: Bidra til det grønne skiftet ved å elektrifisere hurtigbåt og ferger og annen offentlig støttet transport/kollektivtransport

Elektrifisering av disse farkostene gir en stor klimagevinst. Norsk næringsliv er i førersetet, og kan gjennom teknologiutvikling og innovasjon skape nye arbeidsplasser. Utfordringen er at det er ny teknologi som krever investeringer i infrastruktur og dyrere fartøy. Her må regjeringen bidra med gode økonomiske virkemidler.

Høyre vil:

• Ha en støtteordning til fylkeskommunene som støtter overgangen til klimanøytrale ferger og hurtigbåter som bidrar til en rask utskifting av dagens fartøy. Dette kan gjøres ved å gi en støtte per kjørt kilometer / sjømil

• Bidra med økonomisk støtte til infrastruktur som må etableres for å få klimanøytrale fartøy

• Bidra med støtte til produksjon av hydrogen basert på fornybar grønn kraft der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt og strategisk med tanke på nærhet til potensielle forbrukere

B: Bidra til at mer av laksetransporten flyttes fra veg til båt

Det bør tas utgangspunkt i lakseincentivet til Kysthavnalliansen og Tenketank Midt-Norge sjø. Dette er utarbeidet i samarbeid mellom sjømatnæringen, rederi, havner, fylkeskommuner og store vareeiere på nordvendt gods fra kontinentet

Høyre vil:

• Vurdere om en ved neste utdeling av konsesjoner skal stille krav til hvordan noen av disse konsesjonene skal transporteres for å sikre tilstrekkelig volum og oppstart av sjøtransport av laks. Dette som en risikoavlastning til rederi som er villig til å starte opp en slik transportkorridor

• Etablere en incentivordning som muliggjør returlast fra Europa til Norge

• At sjøfart får en større andel av midlene i kommende NTP

• Bidra til en fullskala prøveprosjekt etter ide fra Kysthavnalliansen (Bla. Kysthavnene på Hitra og Rørvik)

• At det lages tilskuddsordning som muliggjør etablering av en transportkorridor fra Trøndelag til Europa som også muliggjør fartøy med et mindre klimaavtrykk

• Sjøtransportens konkurranseevne må økes i forhold til vei og bane. Det må være like kostnader uansett hvor en skal anløpe med tanke på los kostnader og andre statlige kra


Nærøysund Høyre
kommunestyregruppa

Med hvilken rett?

Utbygging av Ytre Vikna 2, vindkraftanlegg Da har kraftbransjen festet sitt sultne blikk på et nytt område som må vike for deres griskhet, koste hva det koste vil. Ytre Vikna 2.... onsdag 22:01

Verdier på avveie

av Terje Kilen fredag 10:55

Hei, ordfører Amund. Nå er det ett år siden du sa at «kultur skal være et satsingsområde i Nærøysund kommune»

Var fjorårets valgkamputspill og programforpliktelser bare en velgerflørt? 21 kulturorganisasjoner med til sammen mer enn 600 medlemmer tok i februar 2019 til orde for en tydelig... torsdag 09:25

Dette gjør vi journalister, Knut Sandersen

Hva er det vi journalister gjør? Det spør Ytringen-kommentator Knut Sandersen i fredagens utgave av lokalavisa, før han svarer: «Vi løper etter de mest ekstreme uttalelsene og vi... mandag 13:44

Transport på sjø – et miljøvennlig alternativ

Nærøysund Høyres kommunestyregruppe ønsker å elektrifisere kollektivtransporten og at laksetransporten flyttes fra vei til sjø. søndag 14:41

Flere eldre – ingen katastrofe!

Leserinnlegg Hildur Fallmyr Leder Ottersøy og omegn pensjonistforening Aud Dekkerhus Leder Rørvik Pensjonistlag Knut Grindvik Leder Ytre Vikna Pensjonistlag mandag 12:55