Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Trenger vi å rasere namdalskysten for å møte klimakrisen?

Bård S. Solem

Ytring · Publisert 14:18, 6 mar 2020

NTEs energidirektør Kenneth Brandsås hevder i sitt leserinnlegg i NA 3. mars at vi mangler kun 15 TWh for å fullelektrifisere Norge. 11 av disse kan komme fra realistisk opprusting av vannkraftverk og vindkraftkonsesjoner som allerede er gitt.

Han påstår dermed at vi trenger kun 4 TWh ytterligere vindkraft for å fullelektrifisere Norge!

Dette er oppsiktsvekkende så lenge NVE oppgir et behov på 30 TWh innen 2040 i sine prognoser for å starte utfasing av fossil energiproduksjon - andre det dobbelte.

Statnett opplyser at en omfattende elektrifisering av Norge vil kreve 30-50 TWh fornybar energi, mens en fullelektrifisering ved hjelp av hydrogen vil kreve ytterligere 40 TWh. Det er et stort gap mellom 15 TWh (NTE) og 90 TWh (Statnett) - hvem skal vi stole på?

Det er vanskelig å spå i framtiden - hvor mange datasentre vi skal invitere, hvor mange batterifabrikker vi skal etablere, hvor mye fossil kraft vi skal erstatte med vindkraft, hvor stort kraftoverskudd vi skal etablere? Bare elektrifisering av oljesektoren krever 12 TWh...

Det er blitt en trend å overby hverandre i elektrifisering og fornybar kraft for å redde verden. Her er ett eksempel på ønskeliste som viser et behov for fornybar kraft på 53 TWh:

Oljesokkelen: 12 TWh

Snøhvit/Melkøya/Goliat: 4 TWh

Kraftkrevende industri: 9 TWh

Batterifabrikk Mo i Rana: 3 TWh

Datasentre generelt: 5 TWh

Datasenter Skien: 5 TWh

Personbil: 7 TWh

Tyngre kjøretøy: 5 TWh

Innenriks sjøfart: 2 TWh

Landstrøm skip: 1 TWh

Hvis det skal produseres 53 TWh vindkraft må vi etablere 90 vindkraftanlegg på størrelse med Ytre Vikna 2 (179 MW/610 GWh). Hvis vi skal fullelektrifisere Norge iht. Statnett sine prognoser trenger vi 150 anlegg på størrelse med Ytre Vikna 2! Til sammenligning trenger vi 260 vindkraftanlegg på størrelse med Frøya!

Vi kan ikke løse energibehovet med vindkraft - det gir en kortvarig gevinst med omfattende og permanente sår og tap av naturmangfold! Vi må heller redusere forbruket og fokusere på utvikling av bærekraftig energiproduksjon som ikke går på bekostning av natur og livskvalitet!

NTE var i generasjoner vår stolthet - det er det ikke lengre! Med hvilken samvittighet kan de 23 eierkommunene forsvare raseringen av kystlandskapet i Ytre Namdalen?

Hvor mange og hvor store inngrep tåler Fosen- og Namdalskysten?

Inviterer til tre folkemøter

Nyheter tirsdag 09:57

Sterk vind gir fergetrøbbel

Nyheter tirsdag 08:02