Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Fiskeri & havbruk

Uttalelse fra råd for personer med funksjonsnedsettelse i Nærøysund

Brynjulf Flasnes, leder Guri Sagvik, nestleder Hege Kirkeby-Garstad Svein Kåre Johansen (Miljøpartiet de grønne) Einar Bjørnsønn Overein (AP)

Ytring · Publisert 10:57, 23 sep 2020

Råd for personer med funksjonsnedsettelse (RPF) i Nærøysund har registrert i media at 2 år gamle Fredrik, som har CP, i framtiden vil slite med å få mulighet til å besøke familiens hytte/rorbu i det fredede fiskeværet Sør-Gjæslingan i Nærøysund kommune. Fredrik vil i framtiden være avhengig av både håndholdt forflytningsmiddel og/eller rullestol.

Foreldrene har nå fått avslag fra Trøndelag fylkeskommune på en søknad om å få opprettholde en eksisterende flytekai med platting og gelender som vil gi Fredrik mulighet til å bruke feriestedet fritt i årene framover. Fylkeskommunen mener at flytekaia er et moderne element som går på bekostning av opplevelsen av kulturmiljøet som et tradisjonelt fiskevær.

RPF mener vedtaket som er fattet av Trøndelag fylkeskommune er i strid med gjeldende lovverk når det gjelder universell utforming i samfunnet, og personer med funksjonsnedsettelses rettigheter til deltakelse i samfunnet på lik linje med funksjonsfriske.

RPF mener også dette vedtaket strider mot FN`s konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 7, ledd 1 og 2 som lyder som følger:

Partene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne kan nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter fullt ut og på lik linje med andre barn. Ved alle handlinger som berører barn med nedsatt funksjonsevne, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

RPF vil derfor gi følgende tydelige signal til Trøndelag fylkeskommune i denne saken:

Råd for Personer med Funksjonsnedsettelse i Nærøysund kommune ber Trøndelag fylkeskommune om å la barnets beste være det grunnleggende hensyn i denne saken og innvilge søknaden om å opprettholde den omsøkte flytekaien.

Krav om miljøplan ved alle naturinngrep

av Rakel Trondal og Torgeir Strøm, fylkestingsrepresentanter for SV i Trøndelag torsdag 21:56

Ros til vårt livsviktige akuttilbud i Namsos

av Øystein Tømmervik, Nærøysund onsdag 14:52

Nå er det nok, Erna

Som ordførere er vi svært bevisste på alltid å framsnakke egne kommuner og egen region – og vi vil alltid forholde oss til de rammene vi har – og søke å få til så gode tjenester... torsdag 17:40

Det naudsynte mellomleddet

Fungerer lokaldemokratiet best om vi fjernar mellomledda mellom kommunen, folket og dei folkevalde? Eg tvilar sterkt. torsdag 17:27

Jeg vet du er sliten, det er jeg også

av Terje Settenøy onsdag 21:13

Hvordan har du det – sånn egentlig?

Harald Dean Pedagog og foredragsholder Stine Sofies Stiftelse søndag 11:04