Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Varslingssaken på Leka - og veien videre

Ytring · Publisert 15:57, 13 feb 2019

31.januar gikk Senter for ledelse(SFL) gjennom sin rapport om varslingssaken i Leka kommune, der sju ansatte har rapportert om det de mener er uholdbare arbeidsforhold. Rapporten er hemmeligstemplet i sin helhet.

Kommunestyret var denne dagen invitert til halvannen times gjennomgang av rapporten med SFL. Ingen saksbehandling stod på agendaen. I reglement for Leka kommunestyre kreves det at enhver sak som skal behandles legges fram for representantene minst seks dager før møtet.

Dagen før, deltok både kommunestyre og kontrollutvalg i et tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet stilte en del alvorlige spørsmål ved Leka kommunes håndtering av varslersaken. Arbeidstilsynet skulle komme med en skriftlig tilbakemelding etter noen dager. På denne bakgrunn ble flere av oss svært overrasket når SFL plutselig sterkt anbefalte kommunestyret å «lukke varselet»! Ikke visste vi at det var lagt opp til noe vedtak denne dagen, ikke syntes vi at tiden var moden for det, når vi enda ikke hadde fått noen konklusjon fra Arbeidstilsynet.

Siden rapporten er hemmeligstemplet i sin helhet, har ikke vi som signerer dette leserinnlegget mulighet til å nyansere rapportens innhold. Men vi har i alle fall verken hørt eller lest noe som bestrider innholdet i varslene. Svært få av de tilstedeværende kommunestyremedlemmene hadde fått anledning til å se de konkrete varslene.

Leka kommune har egne rutiner for varsling. De viser hvordan det skal varsles, beskrivelse av undersøkelsesfase og oppfølging. SFL foretok undersøkelse 11 uker etter leverte varsler. Uten å få nok tid til å lese og tenke gjennom rapporten, utarbeidet gruppelederne følgende forslag til vedtak: (som ble enstemmig vedtatt)

«Rapport om organisasjonsanalyse og vurdering av tiltak fra SFL er gjennomgått, og de anbefalte tiltak støttes. Vi anbefaler at Fylkesmannen og SFL engasjeres som nøytrale aktører, for å sette i gang en kontinuerlig prosess for å oppnå et godt arbeidsmiljø for alle ansatte, samt for bedre og mer effektiv drift av kommunen. Dette bør skje snarest, og seinest innen utgangen av februar 2019. Under forutsetning av at Arbeidstilsynets forventede tilbakemelding ikke gir oss andre pålegg, så er vi enige om at varselet lukkes i dag. Varslerne får sin tilbakemelding gjennom dette vedtaket og den framtidige prosess. Kommunestyret samler seg om at ordfører og rådmann har tillit i arbeidet framover.»

Rapporten fra SFL viser bl.a til at flere av varslerne stod ikke på lista over de som var intervjuet. SFL hadde adgang til nødvendige navn ved henvendelse. Dette viser til en mangelfull undersøkelse og redusert grunnlag for å fatte vedtak om å lukke saken.

Saken bør fremmes på ny og etter anbefalinger gitt av Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet terpet på at kommunestyrets er de ansattes arbeidsgiver. Da blir det vondt å se en «regi» som helt utelukker den parten saken startet med, nemlig varslerne! Fotoet som avisa tok på trappa etterpå, gir et merkelig inntrykk, der bildet viser en del brede glis og overskrifta er «Leka kommunestyre har full tillit til ordfører og rådmann».

Vår deltakelse i vedtaket viser til at ordfører og rådmann har tillit i arbeidet framover Ønsket er at det startes en kontinuerlig prosess for å oppnå et godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Det er vår mening at slik situasjonen er for Leka nå, så vil det stille krav til absolutt alle aktører. Det vil kreve at også ordfører og rådmann går inn i prosessen med stor ydmykhet og er åpne for å lære av feil.

Vi kommer til å følge prosessen nøye framover, og vi vil ikke nøle med å si i fra når det trengs.

Mari-Anne Hoff, SV
Åsmund Nilsen, V
Remi Andre Thorsen, V
Bjørn Arne Laugen, AP
Aina Hege haug, AP

Hvor ble politikerne av?

Mandag 16.09.2019 hadde LHL Nærøy og LHL Vikna besøk av Mads Gilbert, for å holde allmøte om blant annet responstiden for ambulansene. Mads Gilbert er en flink lege og... onsdag 17:37

Hallutbyggingen i Ytre Namdal er utilfredsstillende

Hallplanene som legges fram nå tilfredstiller ikke dagens krav. Og jeg undres veldig over behovsprøvingen i denne saken. Det legges faktisk opp til flere tilbud om flere... tirsdag 14:41

Nærøysund kommune som arbeidsgiver

Med sine 1000 ansatte blir kommunen den klart største arbeidsplassen i Nærøysund kommune. Dette forplikter oss politikere som arbeidsgiver. Skal vi skape den beste velferden, må... fredag 11:58

Fritidsaktiviteter for barn og (nesten)unge er mer enn bare idrett!

Selv om jeg nå nettopp har passert 30 så regner jeg meg selv som ung. Jeg var tidligere aktiv i både fotball og håndball, noe som har gitt meg mye glede, kameratskap og følelsen... torsdag 22:49

Psykisk helse - eldreomsorg

Barn trenger trygghet, støtte og omsorg. Eldre trenger trygghet, støtte og omsorg. Alle vil ha det trygt og godt helt fra vi blir født og til vi ligger på livets slutt. Alle har... torsdag 07:12

Hvorfor er valget viktig for deg?

Vil du at Amund Hellesø skal bli ordfører i Nærøysund og Terje Sørvik skal bli vår representant på fylkestinget? Da må du stemme Arbeiderpartiet i kommune- og fylkestingsvalget.... onsdag 10:00