Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Verdensdagen for selvmordsforebygging: En viktig dag for meg, og en viktig dag for mange andre.

av Tina-Evelyn Buvarp, Senterpartiet

Ytring · Publisert 06:46, 10 sep 2021

I 2020 mistet 95 personer livet sitt i trafikken. Samme år mistet 639 personer livet sitt til selvmord. Tenk om staten hadde brukt like mye penger på psykisk helse som de gjør på trafikksikkerheten - da kunne vi reddet mange liv da!

Det her en god virkelighetsbeskrivelse av at vi ikke gjør nok for de som har det vanskeligst blant oss.

Riksrevisjonen har nylig lagt frem sin rapport om Norges psykiske helsetjenester, og her trekker de frem en rekke punkter som er svært urovekkende i mine øyne:

• Tilgang til psykiske helsetjenester i kommunene er ulik.
• Mange med psykiske plager og lidelser får ikke hjelp når de trenger det.
• Ungdommer med samtidige psykiske plager og rusmiddelproblemer får ikke god nok behandling.
• Arbeidet med å øke og ta i bruk kunnskap om behandling av psykiske plager og lidelser er ikke god nok.
• Mange kommuner og poliklinikker i psykisk helsevern sikrer ikke tilstrekkelig brukermedvirkning og pårørendeinvolvering.
• De statlige virkemidlene som skal bidra til god kvalitet i tjenestene, kan brukes på en bedre måte.

Den høyrestyrte regjeringen skryter av at de har prioritert det psykiske helsevernet fra A til Å de siste åtte årene, men sannheten er at ambisjonene deres om å gjøre en forbedring har vært større enn hva de har fått til. Bent Høie har selv sagt følgende: “De høye ambisjonene Høyre satte seg, har vi ikke nådd”. Men da har jeg et spørsmål til vår kjære sittende helseminister; Når har dere da tenkt til å begynne å prioritere riktig innenfor psykisk helsevern, slik at dere når deres høye ambisjoner?”

I dag er det 10.september. Det er en viktig dag for meg og for veldig mange andre! I dag markerer FN Verdensdagen for selvmordsforebygging for å sette søkelys på at forebyggende arbeid faktisk fungerer for å redusere antallet selvmord. Forebygging fremfor reparasjon er også den linjen vi i Senterpartiet har lagt oss på. Vi vil styrke tilbudet om psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og korte ned ventetider, gjennom satsning på desentraliserte polikliniske tilbud. Vi vil stoppe nedbyggingen av sengeplasser og samtidig øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern.

Senterpartiet vil arbeide målrettet for at alle kommuner tilbyr et lavterskeltilbud til sine innbyggere for å forebygge alvorlig uhelse - for det er ekstremt viktig at systemet er tilgjengelig og i øyeblikkelig nærhet når vi trenger dem som mest.

639 liv gikk tapt til selvmord i 2020. Om man regner omtrent 10 etterlatte per selvmord så vil dette tilsi at cirka 6.000 mennesker satt igjen uten en av sine kjære da vi gikk inn i 2021. Med så mange dødsfall og etterlatte bør det ringe en alarmklokke hos de fleste politikere og fagfolk.

Senterpartiet har gått inn for å ha en nullvisjon mot selvmord etter modell fra trafikksikkerhetsarbeidet. Det er kanskje et stort mål, men et svært viktig et. Det er på tide å støtte opp om samfunnets svakeste.

Vi må ha et tilgjengelige og trygt psykisk helsevern med stor kapasitet i hele Norge, slik at vi ikke mister flere av de blant oss.

Inviterer til tre folkemøter

Nyheter tirsdag 09:57

Sterk vind gir fergetrøbbel

Nyheter tirsdag 08:02