Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Vi må handle klokt

Kennet Brandsås, energidirektør NTE

Ytring · Publisert 09:38, 9 mar 2020

Bård S. Solem spør i Ytringen den 6. mars om vi trenger å rasere Namdalskysten for å møte klimakrisen. Det er et retorisk spørsmål fra Solem som det selvfølgelig er enkelt å svare nei på. Klimakrisen er høyst reell, og konsekvensene av ikke å gjøre noe vil bli alvorlige. Derfor må vi handle, men vi må handle klokt. Vi må bygge mer fornybar energi, men vi må velge de prosjektene som har minst mulig negativ påvirkning på natur og miljø. NTE mener derfor det er klokt å prioritere utbygging i områder som allerede er berørt, eksempelvis Nedre Fiskumfoss og Ytre Vikna. Dette gir også lokale utviklingsmuligheter i de samme områdene.

La meg kommentere noen av de viktigste påstandene i innlegget til Solem. Jeg legger da til grunn at Solem er enig med NTE i at vi trenger mer norsk og fornybar energi for å møte klimakrisen. Det er nettopp avveiningen mellom lokalt miljø, som Solem sterkt vektlegger i sin overskrift, og behovet for mer fornybar energi for å bygge et bærekraftig samfunn som er det sentrale i mange klimadiskusjoner. Produksjon av fornybar energi innebærer inngrep i miljøet lokalt og det må derfor vurderes. En avveining mellom det som kan være motstridende interesser har myndighetene derfor gjort før vi har fått lov til å bygge noen av våre anlegg i vår 100-årige historie. Solem gjør et stort poeng ut av at det er lagt fram flere og litt ulike beregninger for behovet for mer fornybar energi. Nettopp dette var bakgrunnen for at NTE fikk Thema Consulting til å sammenstille tallene fra ulike rapporter for å få bedre oversikt. Kort oppsummert viser rapporten at det er fullt mulig å skape et fullelektrifisert og tilnærmet utslippsfritt Norge fram mot 2050. Men det krever at vi handler nå.

Videre regner Solem om behovet for fornybar energi til et stort antall vindparker og skriver at «Vi kan ikke løse energibehovet med vindkraft - det gir en kortvarig gevinst med omfattende og permanente sår og tap av naturmangfold!» Jeg tviler på at noen mener at hele behovet for fornybar energi i framtida skal dekkes med vindkraft. Det som derimot er NTE sitt standpunkt er at vindkraft er en del av løsningen. Vindkraft er nemlig en del av løsningen på samme måte som en betydelig og helt nødvendig energieffektivisering, opprusting av vannkraftverkverk, smartere hjem, solenergi, produksjon av hydrogen, skogplanting og storstilt elektrifisering også er en del av løsningen.

Inviterer til tre folkemøter

Nyheter tirsdag 09:57

Sterk vind gir fergetrøbbel

Nyheter tirsdag 08:02