Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Vi må heie på ulikhetene

Ytring · Publisert 08:18, 20 aug 2019

Liv Margrethe Johnsen skrev et meget godt innlegg i avisen nylig der hun etterlyste større innsats for psykisk helse og etterlyste svar fra partiene på dette temaet. Her er noen tanker fra Miljøpartiet de grønne (MDG) sin side:

MDG har som mål at livskvalitet skal få mye større fokus i vårt samfunn. Vi ønsker å komme bort fra det stressende samfunnet vi har laget oss der kjøpepress, reklame og kroppspress er en sterk drivkraft bak hele vårt samfunn. Vi har lagt oss til et forbruk som er så høyt at veldig mange må stresse mer enn de kanskje egentlig kunne tenkt seg for å finansiere dette forbruket. Vi ønsker å bevisstgjøre på at et enklere liv kan gi mer livskvalitet og bedre psykisk og fysisk helse. Høyt forbruk kan sette oss i en økonomisk tvangstrøye der det blir vanskeligere å få nok tid til barn, familie og venner.

Årsaken til at etter hvert ganske mange sliter med psykiske lidelser av forskjellig art er selvfølgelig sammensatt. Jeg mener vi må tenke forebygging allerede i barnehagen. Vi har også et skolesystem som etter min mening har et altfor stort fokus på karakterer som mål på om du er god nok. Dette er et system som kan passe godt for noen elever. For andre er denne tilnærmingen til undervisning noe som gjør at alt for mange av våre ungdommer går ut av skolen med en følelse av å være en taper. Å gå ut av skolen med en taperfølelse er et veldig dårlig utgangspunkt for voksenlivet, og veien kan være kort inn i det psykiske helsevesenet. Jeg mener vi i mye større grad må legge opp til tilpasset undervisning der hver enkelt elev får muligheten til å lære på den måten som passer elevens personlighet best. Noen trives godt i puggeskolen, mens for andre blir dette en helt håpløs måte å lære på.

Vi må være mye mer bevisst på at vi alle er unike mennesker som kan ha totalt forskjellig utgangspunkt for å tilegne seg læring. Da blir det et dårlig prosjekt at alle skal presses gjennom samme formen for læring. Vi må legge større vekt på det følelsesmessige elementet i undervisningen. Bare tenk deg hvor effektivt en motivert og interessert elev klarer å få gode resultater sammenlignet med en umotivert og understimulert elev.

MDG Nærøysund ønsker at vi skal få mindfullness inn i barnehagen og skolen gjennom å innføre forskjellige former for mental terapi og styrkning av barnas psykiske helse fra tidlig alder. Gjennom for eksempel yoga, biodanza, meditasjon og andre former for meditativ terapi vil elevene kunne få større evne til selvinnsikt og også større empati for de andre elevene. Dette vil også være et meget godt tiltak for å få mindre mobbing i skolen. Mindfullness i skolen er prøvd forskjellige steder rundt omkring i verden med meget gode resultater. Når vi har et skolesystem som ikke fungerer bra nok så må vi tørre å prøve ut noen nye tanker for å få flere elever til å gå ut av skolen med god selvtillit og god mental evne til å ta fatt på voksenlivets utfordringer.

Vi må føre en politikk som har som uttalt mål at alle mennesker skal få lov til å realisere sitt fulle potensiale. Det gjelder både innenfor skole, helse, fritid og i arbeidslivet. Vi må se potensialet i hvert enkelt menneske og hva som er deres styrker og spesielle evner allerede fra de er født og ikke prøve å ensrette livene våre til å passe inn i en rigid form.

Lokale bedrifter bør engasjere seg og være positive til å gi et tilbud til elever i skolen som trenger en mer praktisk tilnærming for å lære. Vi som er ledere i bedrifter må også være på JA-siden når vi får tilbud om å ta imot unge mennesker som trenger en praksisplass for å få en vei inn i arbeidslivet. Selv sitter jeg igjen med god erfaring etter å ha støttet opp om slike tiltak. Det er en god følelse og styrking av selvtilliten for den som får en jobb å stå opp til, selv om det ikke trenger å være så mange timer per uke.

MDG ønsker en sterk satsing på kultur i kommunen vår og vi støtter ansettelse av en kultursjef som kan koordinere kulturlivet vårt. Jeg har selv vært en del aktiv i et teaterlag og det er bestandig flott å se hvor stort utbytte og styrket selvfølelse barn får av å være med på teater og andre kulturaktiviteter innenfor musikk, dans, drama og billedkunst. Vi må få til et tett samarbeid mellom kulturlivet, kommunen og næringslivet. Ønsker vi bolyst og blilyst så må vi satse mer på kultur!

Som sagt er det ikke EN enkel oppskrift på godt psykisk helsevern. Vi har alle forskjellig utgangspunkt og forskjellige erfaringer i livet. Men ser vi etter STYRKEN i hvert enkelt menneske fra de er små barn så ser vi at alle har noe viktig å bidra med i samfunnet.

Les mer om oss i vårt valgprogram som du finner på www.naroysund.mdg.no

Svein Kåre Johansen, førstekandidat Miljøpartiet de grønne Nærøysund

Hvor ble politikerne av?

Mandag 16.09.2019 hadde LHL Nærøy og LHL Vikna besøk av Mads Gilbert, for å holde allmøte om blant annet responstiden for ambulansene. Mads Gilbert er en flink lege og... onsdag 17:37

Hallutbyggingen i Ytre Namdal er utilfredsstillende

Hallplanene som legges fram nå tilfredstiller ikke dagens krav. Og jeg undres veldig over behovsprøvingen i denne saken. Det legges faktisk opp til flere tilbud om flere... tirsdag 14:41

Nærøysund kommune som arbeidsgiver

Med sine 1000 ansatte blir kommunen den klart største arbeidsplassen i Nærøysund kommune. Dette forplikter oss politikere som arbeidsgiver. Skal vi skape den beste velferden, må... fredag 11:58

Fritidsaktiviteter for barn og (nesten)unge er mer enn bare idrett!

Selv om jeg nå nettopp har passert 30 så regner jeg meg selv som ung. Jeg var tidligere aktiv i både fotball og håndball, noe som har gitt meg mye glede, kameratskap og følelsen... torsdag 22:49

Psykisk helse - eldreomsorg

Barn trenger trygghet, støtte og omsorg. Eldre trenger trygghet, støtte og omsorg. Alle vil ha det trygt og godt helt fra vi blir født og til vi ligger på livets slutt. Alle har... torsdag 07:12

Hvorfor er valget viktig for deg?

Vil du at Amund Hellesø skal bli ordfører i Nærøysund og Terje Sørvik skal bli vår representant på fylkestinget? Da må du stemme Arbeiderpartiet i kommune- og fylkestingsvalget.... onsdag 10:00