Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Fiskeri & havbruk

Vindkraft seiler under et tvilsomt klimaflagg

Ytring · Publisert 20:42, 26 jul 2020

Vi er alle enige om at vannkraft er langt mere effektivt enn vindkraft på land, vannkraft er som vindkraft, fornybar, ren og den forurenser ikke. Ikke noe land har denne Gudegaven som kan produsere 95 prosent av all kraftproduksjonen et land trenger. Alle fornuftige mennesker vil derfor velge vannkraft fordi den har mye større kapasitet enn vindkraft.

Derfor blir vanskelig å forstå hvorfor det er valgt å satse på vindkraft på land i stedet for å videreutvikle vannkraften.

Vannet har den egenskapen at det kan utnyttes igjen og igjen og vannet renner videre - i prinsippet fra det ene kraftverket til det andre og kan drive kraftverk av ulike størrelse på sin vei mot havet.

De fleste store vassdrag i Norge ble bygd ut for ca. 50-60 år siden, mange av de allerede utbygde vassdragene kan utnyttes på en mer effektiv måte i dag eller når de ble bygget. Kraftverkene kan moderniseres, også småkraftverk kan etableres i et større omfang. Naturinngrepene ved en slik oppgradering vil bli minimale, også fordi man kan benytte gamle anleggsveier og tipper. NTNU sier at dette kan gi mellom 22 og 30 milliarder kWt mer kraft, eller like mye som hele Oslo bruker i dag.

Nedbørsmengden vil øke for hvert år og samfunnet vil bli påført mere og mere naturskader. Tar vi vare på disse vannmasser og nyttiggjøre oss av de i eksisterende reguleringsanlegg, kanskje justere opp demninger for enda større mengder vann har vi dempet skadevirkningene samtidig som vi har øket vannbeholdningen.

Når naturressurser skal kommersialiseres oppstår det ofte konflikter, oftest der det blir store naturinngrep. Det vekker sterke følelser og harme både lokalt og nasjonalt, utbygging av vindkraftverk er ikke noe unntak. Konfliktene er ofte et resultat av motsetningene mellom nasjonal politikk for fornybar energi og lokale motstandere som delvis avviser denne politikken. De viser til hvordan vindmøller forstyrrer og skader naturen, dyreliv, skaper støy og visuell forstyrrelse av landskapet og fører til forringelse av eiendomsverdi

Hva er grunnen til at Norge overser våre naturgitte fortrinn som vil vare til evig tid, og heller satser på vind i en tid der alle prognoser slår fast at vannmengden vil øke, fordi nedbøren vil øke på grunn av klimaendringer?

Det er lett å få tunnelsyn på «Det grønne skiftet» og de økonomiske rammebetingelser det skatteregime har tilgodesett vindkraft mere enn vannkraft. Hvis vindkraften hadde hatt samme skatte- og avgiftsvilkår som vannkraften, ville det ikke ha vært noen utbygging i det hele tatt.

Utbyggerne av vindkraft slipper å betale naturskatt, mens vannkraften betaler 37 prosent til staten og i tillegg en naturressursskatt på 1,3 øre per kWt som går til kommuner og fylker for å kompensere for ødelagt natur og belastning på naturressurser. Dernest er avskrivningen på fem år i stedet for 25, som ville ha vært normalt for å avspeile levetiden på anleggene. I tillegg subsidieres de kraftig gjennom grønne sertifikater og får gratis tilgang til et nyetablert strømnett som er bygd hovedsakelig for å ta mot vindkraften.

Dette er kostnader som vi alle må være med å betale gjennom høyere kraftpriser og nettleie.

Vindkraftutbyggingen seiler derfor under et tvilsomt klimaflagg, det kan bare skje fordi myndighetene subsidierer og gir fordel til vindkraften så mye at bedre og billigere alternativer som enøk og oppgradering av eldre vannkraftverk er blitt mindre lønnsomt og derfor ikke blir realisert.

Norgesferien i år ble bare stress

Av Terje Kilen torsdag 09:52

Jøa-bru med sideåpning?

Torgeir Strøm, fylkestingspolitiker fra Jøa Gunn Ågot Leite, leder i Jøa veg- og brulag tirsdag 10:53

Nav jeg er ikke kriminell

Nav jeg er ikke kriminell Folk som sitter i kø på NAV-kontoret er ikke kriminelle. De er bare i en vanskelig situasjon i livet sitt akkurat nå, ellers hadde de jo ikke sittet der.... mandag 10:46

Hva hadde «Roald Amundsen» sagt?

Dette blir styggere og styggere - 41 er så langt smittet på hurtigruteskipet «Roald Amundsen», 36 smittede ansatte har filippinsk bakgrunn. Hurtigruten visste om potensiell smitte... tirsdag 10:31

De små gleder i en lokalpolitikers liv

Jeg er vel langt ifra den eneste lokalpolitikeren som enkelte ganger lurer litt på egne retningsvalg. Det blir mange lange kvelder, endeløse møter og bunker med saksdokumenter som... mandag 09:38

Vindkraft seiler under et tvilsomt klimaflagg

Vi er alle enige om at vannkraft er langt mere effektivt enn vindkraft på land, vannkraft er som vindkraft, fornybar, ren og den forurenser ikke. Ikke noe land har denne Gudegaven... søndag 20:42
Smånytt
Notis Send svaret på «Hvor er dette?» til oss enten på SMS eller e-post.SMS: Skriv YTKONK ditt svar, ditt navn og adresse og send svaret til nummer 2470 (kr 5,-). E-post:... torsdag 14:15

Nytt selskap på Ottersøy

Notis Det er registrert et nytt selskap i ytterdistriktet hos Brønnøysundregistrene siste uke. Aktør / AS skal drive med siendomsutvikling og utleie av eiendom. Selskapet har avsatt... onsdag 13:36