Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Fiskeri & havbruk

Vindkraft seiler under et tvilsomt klimaflagg

Ytring · Publisert 20:42, 26 jul 2020

Vi er alle enige om at vannkraft er langt mere effektivt enn vindkraft på land, vannkraft er som vindkraft, fornybar, ren og den forurenser ikke. Ikke noe land har denne Gudegaven som kan produsere 95 prosent av all kraftproduksjonen et land trenger. Alle fornuftige mennesker vil derfor velge vannkraft fordi den har mye større kapasitet enn vindkraft.

Derfor blir vanskelig å forstå hvorfor det er valgt å satse på vindkraft på land i stedet for å videreutvikle vannkraften.

Vannet har den egenskapen at det kan utnyttes igjen og igjen og vannet renner videre - i prinsippet fra det ene kraftverket til det andre og kan drive kraftverk av ulike størrelse på sin vei mot havet.

De fleste store vassdrag i Norge ble bygd ut for ca. 50-60 år siden, mange av de allerede utbygde vassdragene kan utnyttes på en mer effektiv måte i dag eller når de ble bygget. Kraftverkene kan moderniseres, også småkraftverk kan etableres i et større omfang. Naturinngrepene ved en slik oppgradering vil bli minimale, også fordi man kan benytte gamle anleggsveier og tipper. NTNU sier at dette kan gi mellom 22 og 30 milliarder kWt mer kraft, eller like mye som hele Oslo bruker i dag.

Nedbørsmengden vil øke for hvert år og samfunnet vil bli påført mere og mere naturskader. Tar vi vare på disse vannmasser og nyttiggjøre oss av de i eksisterende reguleringsanlegg, kanskje justere opp demninger for enda større mengder vann har vi dempet skadevirkningene samtidig som vi har øket vannbeholdningen.

Når naturressurser skal kommersialiseres oppstår det ofte konflikter, oftest der det blir store naturinngrep. Det vekker sterke følelser og harme både lokalt og nasjonalt, utbygging av vindkraftverk er ikke noe unntak. Konfliktene er ofte et resultat av motsetningene mellom nasjonal politikk for fornybar energi og lokale motstandere som delvis avviser denne politikken. De viser til hvordan vindmøller forstyrrer og skader naturen, dyreliv, skaper støy og visuell forstyrrelse av landskapet og fører til forringelse av eiendomsverdi

Hva er grunnen til at Norge overser våre naturgitte fortrinn som vil vare til evig tid, og heller satser på vind i en tid der alle prognoser slår fast at vannmengden vil øke, fordi nedbøren vil øke på grunn av klimaendringer?

Det er lett å få tunnelsyn på «Det grønne skiftet» og de økonomiske rammebetingelser det skatteregime har tilgodesett vindkraft mere enn vannkraft. Hvis vindkraften hadde hatt samme skatte- og avgiftsvilkår som vannkraften, ville det ikke ha vært noen utbygging i det hele tatt.

Utbyggerne av vindkraft slipper å betale naturskatt, mens vannkraften betaler 37 prosent til staten og i tillegg en naturressursskatt på 1,3 øre per kWt som går til kommuner og fylker for å kompensere for ødelagt natur og belastning på naturressurser. Dernest er avskrivningen på fem år i stedet for 25, som ville ha vært normalt for å avspeile levetiden på anleggene. I tillegg subsidieres de kraftig gjennom grønne sertifikater og får gratis tilgang til et nyetablert strømnett som er bygd hovedsakelig for å ta mot vindkraften.

Dette er kostnader som vi alle må være med å betale gjennom høyere kraftpriser og nettleie.

Vindkraftutbyggingen seiler derfor under et tvilsomt klimaflagg, det kan bare skje fordi myndighetene subsidierer og gir fordel til vindkraften så mye at bedre og billigere alternativer som enøk og oppgradering av eldre vannkraftverk er blitt mindre lønnsomt og derfor ikke blir realisert.

Nå er det nok, Erna

Som ordførere er vi svært bevisste på alltid å framsnakke egne kommuner og egen region – og vi vil alltid forholde oss til de rammene vi har – og søke å få til så gode tjenester... torsdag 17:40

Det naudsynte mellomleddet

Fungerer lokaldemokratiet best om vi fjernar mellomledda mellom kommunen, folket og dei folkevalde? Eg tvilar sterkt. torsdag 17:27

Jeg vet du er sliten, det er jeg også

av Terje Settenøy onsdag 21:13

Hvordan har du det – sånn egentlig?

Harald Dean Pedagog og foredragsholder Stine Sofies Stiftelse søndag 11:04

Bedre inntekt til havbrukskommunene med FrP

I disse dager rulles det ut millioner til havbrukskommunene fra Havbruksfondet til Trønderske kystkommuner, det som er verdt og merke seg i den forbindelsen er at det gjennom... tirsdag 00:01

Uttalelse fra råd for personer med funksjonsnedsettelse i Nærøysund

Brynjulf Flasnes, leder Guri Sagvik, nestleder Hege Kirkeby-Garstad Svein Kåre Johansen (Miljøpartiet de grønne) Einar Bjørnsønn Overein (AP) onsdag 10:57
Smånytt

Inspirasjonssamling i kirka

Notis Lørdag inviteres det til inspirasjonssamling i Rørvik kirke med blant annet visninger fra den digitale Trosopplæringskonferansen. Det blir også informasjon om bruk av kirka til... tirsdag 14:32

Torleif Flosand med utstilling

Notis – I forbindelse med vrimmelfestivalen, har vi vært så heldige å få Torleif Flosand til å stille opp med salgsutstilling i Norveg. Han stilte også ut bilder på høsten i fjor, der... mandag 18:52