Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Vindkraftverkene i Nærøysund kommune - La oss se litt på elefanten i rommet

Ytring · Publisert 11:03, 7 jul 2019

.De fleste av oss kjenner vel til historien om Husfjellet ved Garstad på Vikna? Etablert som Norges første vindkraftverk av NTE i 1991. Møllene ble demontert i Oktober 2015 etter det som vel kan kalles et «kostbart eksperiment» I skrivende stund forfaller «parken» Vil den bli tilbakeført naturen slik den opprinnelige konsesjonen konkluderte med etter en driftstid på 20 år, eller vil vi se nye kraftverk reise seg?

Dernest har vi Hundhammerfjellet. Første kraftverk reist i 1998. Sluttført i 2007 med totalt 17 kraftverk.Driftsperioden frem til nylig er å betegne som et svært kostbart eksperiment hvor tapene for NTE har vert formidable. Eksempelvis hadde turbinen «Demo1» av 2003 et tap på 28 milioner iløpet av 9 driftsår (NA 5. nov 2012) I skrivende stund reetableres kraftverket med 12 nye kraftverk i tillegg til 2 eksisterende. Årlig produksjon angis til ca 210 GWh. NTE står her for planlegging og utbygging samt kraftkjøpavtale med Trønder Energi og Stadtwerke Munchen. Nå er det altså SWM (70%) og Trønder Energi (30%) som eier og drifter kraftverket.

I mellomtiden kom et nytt kraftverk i drift på Dalafjellet i Vikna -Ytre Vikna Vindkraftverk. Med konsesjon i trinn 1 på 28 kraftverk med en turbineffekt på inntil 3,5 MW. Pr i dag er 17 kraftverk virksomme. Går man igang med trinn II av prosjektet vil det totalt kunne bli 99 kraftverk i 2 MW klassen eller 83 kraftverk i 3 MW klassen. Kan du se det for deg? Hele fjellryggen fra Dalafjellet ut mot Tjønsøya dekt av kraftverk. Det sies i dag at Ytre Vikna I/II er satt litt «på vent» men jeg vil likevel minne om at at konsesjonen for ferdigstillelse gjelder frem til 2024 (ifg NVE) Og videre minne om de sterke økonomiske kreftene som nå TE og SWM utgjør sammen med Sarpenta hvor TE og NTE hver seg har 50% eierandel.

Det var en liten innledning, mulig helt unødvendig da jeg forstår det slik at vi i nye Nærøysund Kommune er godt opplyst og ifg. noen av våre politikere er det ingen motstand mot en slik etablering av kraftverk? FRP`s Terje Settnøy griper ordet under årets landsmøte og uttaler; Er det Frps jobb å nekte min kommune å sette opp vindmøller når alle er positive til det? (VG 5. Mai-19) Naboene Dahle og Lauritzen (ordførerkandidat for SP) forteller om små innsigelser når Ytre Vikna I/II ble bebudet etablert (NA 9. april-12) og fokuserer på alt det positive med dette. Lag og foreninger kan booke utsikthytten og ha kaffesalg m.m til egen inntekt, oppvekstsenteret loves midler, mobildekning forbedres og vegnettet styrkes.Jeg (og mulig flere?) er av en litt annen oppfatning når det gjelder slike inngrep i kystlandskap. En ting er det estetiske det kan vi sikkert ha delte meninger om. Men selve bakgrunnen for å gjennomføre slike tiltak synes jeg er heller dårlig belyst.

Lauritzen peker bla på at vi har energiunderskudd og trenger slike kraftverk. Har vi det? Ifølge NVE har vi overskudd til godt ut i 2030 med eksisterende ren grønn vannkraft og allerede oppførte vindkraftverk. Er de lønnsomme? Tar vi bort subsidier og såkalte grønne sertifikat er de vel ikke det. Uten dette ligger KW/t prisen godt over vannkraft.La meg tillate en konsekvens; Eierene av Midtfjellet Vindkraft på Stord i Hordaland tok ut 300 milioner i utbytte før kraftverket hadde produsert en krone i overskudd...Har vi alternativer? Ja i høyeste grad! Ifølge NTNU er potensialet ved oppgradering av norsk vannkraft langt større en den vindkraftsatsingen som foreligger. Bare ved å oppgradere eksisterende vannkraftverk parerer vi eksisterende vindkraft. Legger vi så til en oppgradering av linjenettet kan øvrig potensial tilkomme. Men her er beskatningen knalhard (opptil 52%) dette er heller ikke nytt for dere politikere, men ønsket dere å satse på den grønneste energien i verden -altså vannkraften vår? Styrte dere subsidier/skatteletter og «grønne sertifikater» dit? Ikke det nei....Jeg skal være helt klar på min mening om dette. Det har ingenting med «miljøvennlig energi» å gjøre.Dette er rasering av vår felles natur. Det er fortrenging av dyreliv, uerstattelige ødeleggelser av landskap, fugledrap og støyforurensning med konsekvenser vi ikke aner på sikt! Og dette kjøper vi oss for knapper og glansbilder?Jeg tar det for gitt at politikere i nye Nærøysund har kjennskap til muligheten for å modernisere den grønneste kraften som finnes -vannkraften og således unngå den galskapen vi er i ferd med å utøve?Mitt råd i så måte vil være å støtte opp om NTEs satsning på vannkraften i fylket vårt og be de avslutte sitt anliggende i vindkraften. Vi har jammen meg tapt nok på dette i Namdalen om vi ikke skal gi fra oss naturen også!

Jeg avslutter med å avkreve skriftlig tilsvar, fra hvert eneste parti som stiller til Kommunevalg i Nærøysund Kommune på to enkle spørsmål.

1.Er dere for eller i mot at Ytre Vikna Vindkraftverk I ferdigstilles med 28 kraftverk?

2.Er dere for eller i mot at Ytre Vikna Vindkraftverk II ferdigstilles med total potensial på 83/99 kraftverk mellom Dalafjellet og Tjønsøya?

Avslutningsvis. Til dere som lurer på svaret i første del av innlegget mitt. Husfjellet kan bli det nye Hundhammerfjellet. Der ligger potensielt 3/5 vindkraftverk på «lur» dersom Ytre Vikna II realiseres. Men dette er dere sikkert godt opplyst om som alt det øvrige her. Jeg må si jeg har googlet en del -og blitt overrasket! Jeg ønsker ikke å ta del i denne raserende utbyttefesten, for det er det dette i realiteten er! Ja vi kan gjøre noe for å øke kraftproduksjonen og samtidig spare miljøet. Derunder ligger IKKE Vindkraft.

Ser frem til partienes klare og enkle svar på mine spørsmål slik at jeg (og kanskje flere) får gitt vår stemme til riktig parti under høstens valg.

Jan Morten Røsseth, Parti uavhengig så lang..

Inviterer til tre folkemøter

Nyheter tirsdag 09:57

Sterk vind gir fergetrøbbel

Nyheter tirsdag 08:02